Intervju

Den som griper inn mot mobbing på jobben, får det bedre selv

Fem til ti prosent av norske arbeidstakere er utsatt for mobbing på jobben, sier tall fra STAMI. En ny studie viser at den som forsøker å stoppe mobbingen på arbeidsplassen, får en bedre mental helse.

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er mobbing et utbredt problem på mange arbeidsplasser.

Undersøkelser har funnet at mobbing er blant de viktigste arbeidsrelaterte risikofaktorene for både helseplager og sykefravær. Mobbing kan derfor ha store konsekvenser for de som rammes.

- Fem prosent av norske arbeidstagere føler seg utsatt for mobbing. Mens 15 prosent har blitt utstatt for handlinger som kan være knyttet til mobbing, som baksnakking, trakassering og det å bli utsatt for rykter, sier STAMI-forsker Morten Birkeland Nielsen til NHI.NO.

Han forteller at det kan foregå mobbing i alle yrker.

Morten Nielsen.jpg
Morten Birkeland Nielsen er forsker ved SATMI.

Undersøkte vitnene

I en ny studie har Birkeland Nielsen og hans kolleger undersøkt hvordan mobbingen påvirker de som ser på - altså miljøet rundt.

Forskningen er et samarbeidsprosjekt mellom STAMI, Universitetet i Bergen og Universitetet i Linköping. Studien er gjennomført i Sverige blant svenske arbeidstakere. Målet var å se hvordan de som er vitner til mobbingen, blir påvirket av det som skjer.
Nesten 1100 arbeidstakere var involvert i studien. De svarte på spørreskjema ved to anledninger - med 18 måneders mellomrom. Dermed kunne forskerne se på endringer i psykiske plager over tid.

Birkeland Nielsen forteller at mye av forskningen som er gjort tidligere, har handlet om de som blir mobbet, eller de som utøver mobbingen.

- Samtidig har vi vært klar over at andre i arbeidsmiljøet også blir involvert enten de vil eller ikke når det foregår mobbing. Når det er mobbing på en arbeidsplass, vil det alltid være tredjeparter, sier han.

Neste side