Intervju

Den som griper inn mot mobbing på jobben, får det bedre selv

Fikk det bedre med seg selv

Han forteller at det i fagmiljøet har vært diskusjoner rundt hvordan det å observere at andre blir mobbet på en arbeidsplass påvirker den enkelte.

- Vi ville se hvordan det å gripe inn i situasjonen påvirker observatøren. For det er en risiko ved å gripe inne i en mobbesak. Det å gå aktivt inn og støtte den parten som er utsatt, kan føre til at man havner i tilsvarende rolle selv, sier han.

Da forskerne analyserte resultatene, så de at de av medarbeiderne som ikke grep inn da de observerte mobbingen på arbeidsplassen, opplevde en økning i psykiske plager - som angst.

Men de som derimot grep inn når de så kolleger ble utsatt for mobbing, følte seg bedre og fikk det bedre med seg selv.

- Dette var noe overraskende. Vi hadde trodd at den risikoen det er ved å gripe inn, kunne føre til en forverret arbeidssituasjon, men da var det altså andre mekanismer som spilte inn, sier Birkeland Nielsen.

Og en logisk forklaring er at når man griper inn i en slik situasjon, har man gjort noe som er bra.

- De fleste ser på seg selv som gode og rettferdige mennesker som vil gripe inn ved urettferdighet. Når man faktisk gjør dette, opprettholder man selvbildet sitt og viser for seg selv at man er en god person. Men hvis man da velger å ikke gjøre noe, kan dette ligge og gnage i ettertid: Du oppfatter deg selv som et bra menneske, men hvorfor gjorde du da ikke noe med det?

- Dermed kommer man inn i en kognitiv dissonans der man begynner å lure på seg selv og hvem man er, sier han.

Forrige side Neste side