Intervju

Den som griper inn mot mobbing på jobben, får det bedre selv

Arbeidsmiljø avgjørende

- Hva øker risikoen for mobbing på arbeidsplassen?

- En kjønnsbalanse på arbeidsplassen kan være med å forebygge mobbing. Vi vet at det kjønnet som er i mindretall på en arbeidsplass, gjerne er mer utsatt. Men oftest er det arbeidsmiljøet som er grunnen til at mobbing foregår: At ting har fått utvikle seg i feil retning i arbeidsmiljøet. Og at man er kommet inn i et spor som er preget av uenigheter, konflikter og uklarheter. Arbeidsmiljøet er derfor den største risikofaktoren for mobbing, sier Birkeland Nielsen.

Det positive med dette er at arbeidsmiljøet kan påvirkes.

- Personlige egenskaper er det ikke så mye å gjøre med. Men et arbeidsmiljø er dynamisk og mulig å påvirke. Og det vil også være mulig å redusere forekomsten av mobbingen.
Samtidig har det vist seg at å få slutt på mobbing, er en svært krevende øvelse.
- Tallene viser at forekomsten av mobbing på arbeidsplassen er stabil, det har ikke endret seg stort med årere. Og det ser vi jo i skoleverket også: selv om det gjøres tiltak og iverksettes store intervensjonsprogrammer, er forekomsten av mobbing omtrent den samme som den alltid har vært. Det er vanskelig å forandre.

Forrige side Neste side