Intervju

Den som griper inn mot mobbing på jobben, får det bedre selv

Trenger retningslinjer

Birkeland Nielsen sier at svakheten ved studien er at de ikke vet hvordan deltagerne grep inn mot mobbingen.
- Men vi vet at de har prøvd å gjøre noe for å stoppe det.

- Hva gjør jeg hvis jeg ser mobbing og ikke vil gå direkte inn og avverge det?

- Hvis jeg ser en kollega bli mobbet, det er en betent konflikt og arbeidsmiljøet er ikke godt, vil jeg tenke meg godt om før jeg gjør noe. Risikoen er ganske stor. Når man griper inn, kan man bli utsatt selv neste gang. Det viktige er at du varsler til noen som har myndighet til å gjøre noe med situasjonen. Og som kan få stoppe dette. Så er det opp til leder eller tillitsvalgt å gjøre noe med det.

Birkeland Nielsen forteller at det vil gjøre det lettere for arbeidstakerne om virksomheten har retningslinjer på plass i forkant som forteller om hva man skal gjøre. At man nærmest har en bruksanvisning på hvordan man skal gripe tak i situasjonen.

- Dette er det noen arbeidsplasser som har, men de færreste har dette på plass. I arbeidsmiljøloven står det at arbeidsgiver skal gripe inn ved mobbing, men det står ikke noe om at det kreves å ha en slik plan.

Birkeland Nielsen mener at effektiv forebygging av mobbing på arbeidsplassen vil være informasjonskampanjer om hva mobbing er og hvordan mobbing kan påvirke kolleger. At arbeidstakerne får informasjon om at dette er et stort problem og hva som kan betegnes som mobbing. Å skape bevissthet rundt problemet, kan føre til at den som utfører mobbingen tenker seg om, samtidig som at de som observerer mobbing vet hva de skal se etter og skjønner at de skal varsle før det utvikler seg til noe enda verre.
Dette er den beste måten å forebygge ukultur på arbeidsplassen, mener han.

- At man øker bevisstheten rundt det, vil kunne gi folk en annen forståelse av problemet og kanskje vil noen holde igjen før de gjør noe som kan såre andre. Det er viktig at man vet at problemet finnes og at det man gjør, kan få negative konsekvenser, avslutter Birkeland Nielsen.

 

Forrige side