Intervju

-Det mangler dokumentasjon for å stille diagnosen shaken baby syndrom

- Man kan ikke generalisere og si at alle som har symptombildet som er beskrevet ved shaken baby syndrom, er filleristet, sier professor emeritus Knut Gustav Wester. Meningen i fagmiljøene er delte - noen holder fast ved kriteriene, andre ikke.

I 2016 publiserte svenske SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering) en utredning1 om triaden av symptomer som kjennetegner shaken baby syndrom (filleristing). Triaden det her er snakk om, er symptomene blødning i netthinnen, blødning under hjernens dura mater (subduralblødning), og hevelse i hjernen.

Forskerne søkte gjennom 3773 sammendrag, hvor man ved 1065 av artiklene gjennomgikk hele artikkelen. 1035 av disse ble ekskludert fra studien fordi de ikke oppfylte kriteriene forskerne hadde satt. Av de 30 som gjensto, ble to ansett å ha moderat kvalitet, og ingen hadde høy kvalitet. Hovedkonklusjonene forfatterne kom fram til, var at det er begrenset vitenskapelig bevis for at triaden og komponenter av triaden kan være forbundet med traumatisk risting (at noen ristet barnet), og at det er utilstrekkelig bevis til å undersøke den diagnostiske nøyaktigheten av triaden til å identifisere traumatisk risting.

Andre publikasjoner er uenige i denne konklusjonen. Blant annet kan man lese følgende i en artikkel i tidsskriftet Pediatric Radiology (2018)2: Det er utvetydig at shaken baby syndrom er ekte, og det er lite kontrovers om det i det medisinske samfunnet. Det finnes ingen "ny vitenskap" som motbeviser shaken baby syndrom eller hodeskader påført barn ved vold, skriver forfatteren.

Les også vårt intervju med Mia Cathrine Myhre, som er seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: - Ingen stor uenighet om shaken baby syndrom

- Tvil, og vel så det

Det er ikke Knut Gustav Wester enig i. Han er pensjonert professor i nevrokirurgi, og har i løpet av de siste årene vært medisinsk sakkyndig i flere rettssaker knyttet til shaken baby syndrom.

- Shaken baby syndrom har ikke tidligere vært kontroversiell. Jeg trodde selv at det var en forferdelig diagnose som skyldtes foreldre som ikke behersket sine følelser, og filleristet barnet sitt. I en alder av 74 år kom jeg inn i dette fordi jeg forsket på utvendig vannhode. Da oppdaget jeg at barn som var filleristet hadde typiske tegn på utvendig vannhode. Jeg satte meg inn i dette og fant at det ikke finnes gode vitenskapelige bevis for at de omtalte symptomene er ensbetydende med at barnet var filleristet. I 1987 ble det gjort forsøk med modeller av babyer, og der fant forskeren at det ikke var mulig å utøve nok energi gjennom risting til å påføre babyer slike skader - med mindre man også slo hodet mot noe, sier Wester.

- En svensk utredning (SBU-utredningen som er tidligere omtalt) har sett på beviskvaliteten ved shaken baby syndrom. De finner ikke at dette er bevis som kan brukes i straffesaker. De sier det er tvil og vel så det. Det samme finner jeg - det er ingen vitenskapelig sammenheng mellom symptomene på det såkalte shaken baby syndrom og filleristing. Internasjonalt er det stilt spørsmål ved dette, og i Sverige brukes ikke dette i det hele tatt, bortsett fra av barneleger. Det er i dag to veldig sterkt adskilte grupper: De som tror på den gamle sannheten som ikke kan bevises, og de som har omstilt seg, sier Wester.

Neste side