Intervju

-Det mangler dokumentasjon for å stille diagnosen shaken baby syndrom

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ingen vitneobservasjoner

I en kronikk av Wester3, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening (Nr. 15 2018), kan man blant annet lese følgende: "Så godt som ingen filleristingsartikler jeg har lest baserer seg på vitneobservasjoner eller troverdig tilståelse i nær tidsrelasjon til den påståtte kriminelle handlingen."

- Hvor vanlig er det at det er vitner til familievold, og andre overgrep – som voldtekt?

- Jeg har ingen spesiell kompetanse i generell familievold - min kompetanse ligger i ganske god kunnskap om og erfaring med utvendig vannhode (ekstern hydrocefalus), men jeg synes det er påfallende at det er skrevet tusenvis av artikler om shaken baby syndrom og at ristingen aldri er observert. Hvis faren, for det er oftest faren, er så sint at han har lyst til å riste ungen, vil han da ta med seg barnet inn på et rom og filleriste det slik at ingen skal se det? Jeg synes ikke det henger på greip. Om debutsymptomet er at barnet får et stort epileptisk anfall og slutter å puste? Hva gjør da bekymrede foreldre? De rister barnet. Jeg har sett slike saker. Det er det mange som forteller, og det blir da misforstått og skrevet som en tilståelse. Da er det også en mulig feilkilde, sier Wester.

Les også vårt intervju med advokat Brit Kjelleberg: - Jeg har enda ikke sittet i en sak der jeg har oppfattet at noen har ønsket å skade et spedbarn

Forrige side Neste side