Nyhetsartikkel

Dette kan HUNT fortelle oss

Kunnskapen fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er samlet i rapporter og 700 vitenskapelige artikler. Her er en oppsummering av de viktigste funnene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

HUNT omfavner mange medisinske fagfelt, som blant annet diabetes, hjerte- og karsykdom, psykisk sykdom, lungesykdom, kreft, kvinnesykdommer og mage- og tarmsykdommer.

Her kan du lese om noen enkelt-resultater fra 30 år med HUNT-forskning. (Hentet fra boken "Båten som ble til mens vi rodde".)

HUNT har vist:

 • At befolkningsundersøkelser (screening) for tuberkulose kunne avsluttes på 1980-tallet.
 • At genetiske analyser har vist at arvelighet kan ha større betydning for kroppsvekta vår i ungdomstiden enn vekt ved fødselen og i voksen alder.
 • At økningen i fedme og overvekt ledsages av en økning i forekomsten av type 2-diabetes.
 • At minst halvparten av de som har type 2-diabetes, ikke vet om det, noe som krever skjerpet praksis i allmennmedisinen for å avdekke sykdommen.
 • At god regulering av diabetes reduserer risikoen for hjerteinfarkt.
 • At hyppig bruk av medisiner for hodepine kan gi mer hodepine.
 • At unormal jernlagring i kroppen (hemokromatose) er mindre skadelig enn tidligere antatt.
 • At alkoholkonsumet og skadelig bruk av alkohol i befolkningen øker betydelig.
 • At ungdom som har sett foreldrene sine beruset, drikker alkohol oftere og har oftere prøvd narkotiske stoffer.
 • At befolkningsundersøkelser (screening) for å unngå selvmord ikke kan begrunnes faglig.
 • At symptomer på depresjon er like hyppig blant menn som blant kvinner.
 • At langvarig bruk av beroligende medisiner heller øker enn reduserer psykiske plager, noe som trolig bidrar til mer nøktern bruk.
 • At riktig bruk av kortikosteroider mot astma ikke gir økt beinskjørhet (osteoporose) av betydning.
 • At allmennlegene er i stand til å fange opp personer med høyt blodtrykk på en tilfredsstillende måte, slike at store befolkningsundersøkelser for høyt blodtrykk ikke er nødvendig.
 • At befolkningsundersøkelser for protein i urin ikke kan begrunnes faglig. Har trolig bidratt til at dette ikke er innført som rutine.
 • HUNT fant i en studie av 6000 deltagere en liten andel som hadde en spesiell endring i et gen (TM6SF2) som beskytter mot hjerteinfarkt. De som hadde denne genvarianten, hadde også lavere kolesterol og fettstoffnivåer.
 • At forandringer i et sinktransport-gen beskytter mot type 2-diabetes, og risikoen reduseres med så mye som to tredjedeler. Kan være et lovende utgangspunkt for å utvikle nye legemidler mot diabetes.