Nyhetsartikkel

Dette kan HUNT fortelle oss

Kunnskapen fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er samlet i rapporter og 700 vitenskapelige artikler. Her er en oppsummering av de viktigste funnene.

HUNT omfavner mange medisinske fagfelt, som blant annet diabetes, hjerte- og karsykdom, psykisk sykdom, lungesykdom, kreft, kvinnesykdommer og mage- og tarmsykdommer.

Her kan du lese om noen enkelt-resultater fra 30 år med HUNT-forskning. (Hentet fra boken "Båten som ble til mens vi rodde".)

HUNT har vist:

 • At befolkningsundersøkelser (screening) for tuberkulose kunne avsluttes på 1980-tallet.
 • At genetiske analyser har vist at arvelighet kan ha større betydning for kroppsvekta vår i ungdomstiden enn vekt ved fødselen og i voksen alder.
 • At økningen i fedme og overvekt ledsages av en økning i forekomsten av type 2-diabetes.
 • At minst halvparten av de som har type 2-diabetes, ikke vet om det, noe som krever skjerpet praksis i allmennmedisinen for å avdekke sykdommen.
 • At god regulering av diabetes reduserer risikoen for hjerteinfarkt.
 • At hyppig bruk av medisiner for hodepine kan gi mer hodepine.
 • At unormal jernlagring i kroppen (hemokromatose) er mindre skadelig enn tidligere antatt.
 • At alkoholkonsumet og skadelig bruk av alkohol i befolkningen øker betydelig.
 • At ungdom som har sett foreldrene sine beruset, drikker alkohol oftere og har oftere prøvd narkotiske stoffer.
 • At befolkningsundersøkelser (screening) for å unngå selvmord ikke kan begrunnes faglig.
 • At symptomer på depresjon er like hyppig blant menn som blant kvinner.
 • At langvarig bruk av beroligende medisiner heller øker enn reduserer psykiske plager, noe som trolig bidrar til mer nøktern bruk.
 • At riktig bruk av kortikosteroider mot astma ikke gir økt beinskjørhet (osteoporose) av betydning.
 • At allmennlegene er i stand til å fange opp personer med høyt blodtrykk på en tilfredsstillende måte, slike at store befolkningsundersøkelser for høyt blodtrykk ikke er nødvendig.
 • At befolkningsundersøkelser for protein i urin ikke kan begrunnes faglig. Har trolig bidratt til at dette ikke er innført som rutine.
 • HUNT fant i en studie av 6000 deltagere en liten andel som hadde en spesiell endring i et gen (TM6SF2) som beskytter mot hjerteinfarkt. De som hadde denne genvarianten, hadde også lavere kolesterol og fettstoffnivåer.
 • At forandringer i et sinktransport-gen beskytter mot type 2-diabetes, og risikoen reduseres med så mye som to tredjedeler. Kan være et lovende utgangspunkt for å utvikle nye legemidler mot diabetes.