Intervju

Diabetes og temperaturregulering

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Lite forskning om diabetes og temperaturregulering

Til tross for at forekomsten av diabetes type 1 og type 2 øker, er det forbausende lite forskning om hvordan dette påvirker temperaturreguleringen, hjertekarsystemet og glykemisk kontroll, skriver forfatterne av studien fra 2016.

-Hva tenker du om dette?

- Det er mange viktige tema knyttet til diabetes. Ofte forsker man mest på det som er mest dramatisk - som hjertesykdom og langtidskomplikasjoner. Forebygging har også vært et viktig forskningsområde. Temperaturregulering faller heller ikke naturlig inn i et spesialistområde. Øyeleger forsker på øyet, hjerteleger forsker på hjertet - men temperaturregulering hører ikke til et bestemt område. Slike tema er alltid en utfordring. Ut i fra det lille jeg har lest, tror jeg at miljø som forsker på nevropati og autonom dysfunksjon kan passe godt til slik forskningsaktivitet. De artiklene som er publisert om temaet, kommer fra andre miljø enn disse. Av og til er det sånn at det ene forskingsmiljøet ikke kjenner godt nok til hva de andre driver med. Det er nok et tema som det passer å knytte sammen mellom ulike spesialistmiljø, slik at man kan finne ut om kroppstemperaturen er dårligere regulert på grunn av skadete nervefibre, eller om det er noe annet. Det er mange forskningsspørsmål som gjerne kunne vært undersøkt bedre, sier Søfteland.

Forrige side Neste side