Nyhetsartikkel

Diabetes øker risikoen for død av kreft og infeksjoner

Fra før er det kjent at risikoen for slag og hjerteinfarkt dobles ved diabetes. Nå viser nye studier at risikoen for død forårsaket av flere andre sykdommer, blant annet kreft og infeksjoner, også øker.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en større samlestudie som ble utført av forskere fra the Emerging Risk Factors Collaboration, og publisert i the New England Journal of Medicine i mars 2011.

820 900 deltagere ble fulgt i 10 år. Totalt ble 97 studier fra 25 land inkludert i metaanalysen. Gjennomsnittsalder for deltakerne ved studiens start var 55,9 år. I perioden studien ble gjennomført, døde 123 205 av deltagerne.

Seks prosent av deltakerne i studien hadde diabetes. I følge forfatterne hadde majoriteten av de med diabetes i studien, type 2-diabetes. Det er velkjent at diabetes øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, men de nye funnene viser at det også medfører høyere risiko for å dø av en rekke andre sykdommer. Disse funnene understreker nok en gang hvor viktig det er å forebygge type 2-diabetes, skriver britiske Medical Research Council. I gjennomsnitt forkorter sykdommen livet med seks år.

diabetes
Se også vår animasjon om diabetes (type 1 og type 2)

40 prosent av risikoen knyttet opp mot "andre sykdommer"

Selv etter å ha tatt høyde for andre risikofaktorer, fant forskerne at personer med diabetes har høyere risiko for å dø av flere vanlige krefttyper, infeksjoner, psykiske sykdommer, og lever-, fordøyelses, nyre- og lungesykdommer.

Årsaken til den forkortede levetiden blant personer med diabetes tilskrives i 60 prosent av tilfellene i hovedsak sykdommer i blodårene (som slag og hjerteinfarkt). Resten av dødsårsakene er relatert til andre sykdommer. Bare en liten andel kunne forklares ved fedme, høyt blodtrykk og høye fettnivå i blodet.

Mulig økt risiko for selvmord

Forskerne antyder også at de som lever med diabetes, kan ha høyere risiko for selvmord, men det kreves ytterligere studier for å si noe sikkert om dette.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. The Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes Mellitus, Fasting Glucose, and Risk of Cause-Specific Death. N Engl J Med 2011; 364: 829-841. www.nejm.org
  2. Medical Research Council