Nyhetsartikkel

Diabetes type 2: Kvinner størst risiko for blodpropp

Diabetes type 2 gir økt risiko for blodpropp i vener. En ny studie viser at risikoen er større blant kvinner enn menn.

En stor studie fra Østerrike har undersøkt data fra 180 000 pasienter med diabetes type 2.

Forskerne konkluderer med at kvinner har høyere risiko for blodpropp i vener (venetrombose) enn menn - spesielt i forbindelse med overgangsalderen.

Studien er publisert i Diabetes Research and Clinical Practice1.

Dette er blodpropp

Diabetes type 2 er en kjent risikofaktor for blodpropp i vener.

- I vår studie fant vi en 1,4 ganger høyere risiko for blodpropp i venene hos pasienter med diabetes type 2 enn i kontrollgruppen uten denne sykdommen, sier Elma Dervic som er forsker ved Complexity Science Hub i Østerrike.

Vener er blodårene som bringer blodet fra kroppens ulike vev og organer tilbake til hjertet. Dyp venetrombose (DVT) er blodproppdannelse i de store, dyptgående venene i legg, lår, bekkenområdet, eventuelt i arm eller skulder. Hvis en vene er blokkert av en blodpropp (en trombe), hindres tilbakestrømmen av blod til hjertet.

Området nedenfor blodproppen blir da fylt med blod og blodvann, og hovner opp. Dersom blodproppen løsner og følger blodstrømmen, kan den havne i en av blodårene i lungene og kile seg fast - da foreligger en lungeemboli.

Les mer om blodpropp her

Topper seg etter 50 år

Dervic sier i en nyhetsmelding fra Complexity Science Hub2  at dette er første gang det er vist blant pasienter med diabetes type 2 at risikoen for blodpropp er større blant kvinner enn blant menn.

Spesielt etter fylte 40 år øker den relative risikoen for blodpropp. Men det er i alderen 50 til 59 år det topper seg - da er risikoen 1.65 ganger høyere for kvinner med diabetes enn kvinner uten. For menn er det også en økt risiko, men ikke like stor som hos kvinner.  

Ifølge forskerne er vanligvis risikoen for å utvikle blodpropp omtrent den samme hos begge kjønn.

Kvinner løper større risiko

Våre funn tyder på at kvinner med diabetes type 2 bør overvåkes mer nøye for utviklingen av blodpropp, spesielt under overgangsalderen, heter det i nyhetsmeldingen. 

Forskerne antyder at risikoen for komplikasjoner ved diabetes øker i forbindelse med fallet i østrogen i overgangsalderen. Dette er enda en grunn til å drive forebyggende behandling i yngre alder.  

Kilder

Referanser

  1. Deischinger C, Dervic E, et.al. Diabetes mellitus is associated with a higher relative risk for venous thromboembolism in females than in males. Diabetes Research and Clinical Practice. 2022. www.diabetesresearchclinicalpractice.com
  2. Complexity Science Hub, Complexity Science HubDIABETES MELLITUS: WOMEN ARE AT HIGHER RISK OF VENOUS THROMBOEMBOLISM THAN MEN, 2022