Nyhetsartikkel

Diabetesmedisin kan forebygge nye slagtilfeller

Pioglitazone, en medisin som brukes ved type 2-diabetes, kan forebygge tilbakevendende slag og hjerteinfarkt hos personer med insulinresistens.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i New England Journal of Medicine i februar 20161, og en nyhetsmelding på nettsidene til amerikanske National Institute of Neurological Disorders and Stroke2.

Iskemisk hjerneslag (blodpropp) og transient ischemic attack (TIA - drypp) rammer mer enn 14 millioner personer på verdensbasis hvert år. Disse tilstandene øker risikoen for fremtidig kardiovaskulær sykdom, og forebygging av nye slag og hjerteinfarkt er derfor overordnede mål for de som har opplevd dette.

Insulinresistens

Insulinresistens innebærer at bukspyttkjertelen øker utskillelsen av insulin til blodet, uten at dette bidrar til å lagre sukkeret, fordi insulinet virker for dårlig. Sagt med andre ord: Kroppen produserer insulin, men bruker det ikke effektivt. Insulinresistens henger nøye sammen med andre helseproblemer som overvekt, høyt kolesterol og høyt blodtrykk - og det er en forløper til type 2-diabetes.

Her kan du lese mer om insulinresistens

Studien antyder altså en potensiell ny metode for å forebygge slag og hjerteinfarkt hos risikopasienter som allerede har hatt et slag eller et drypp. Studien er den første som kan gi bevis for at en medisin som retter seg mot cellens forbrenning, kan forebygge sekundære slag and hjerteinfarkt selv før en diabetessykdom har utviklet seg.

Reduksjon på 24 prosent

Deltagerne i studien var mer enn 3000 pasienter fra syv ulike land som hadde opplevd et iskemisk hjerneslag eller TIA i løpet av de forutgående seks månedene. Disse ble delt inn i to grupper: Den ene gruppen fikk pioglitazone i opptil fem år i tillegg til vanlig behandling. Den andre gruppen fikk narremedisin (placebo) og vanlig behandling i samme tidsperiode.

Forfatterne fant at slag eller hjerteinfarkt oppsto hos ni prosent av deltagerne som tok pioglitazone og 12 prosent av deltagerne som fikk narremedisin. Dette tilsvarer en relativ reduksjon på 24 prosent. Resultatene antyder at 28 slag eller hjerteinfarkt kan forebygges for hver 1000 person som tar pioglitazone i opptil fem år.

Selv om 24% relativ risikoreduksjon høres mye ut, så er likevel den mulige gevinsten (den absolutte risikoreduksjonen) hos den enkelte pasient ikke veldig stor.

Bivirkninger

Personer med diabetes har økt risiko for slag. Tidligere studier har antydet at insulinresistens øker risikoen for slag. Insulinresistens finnes hos mer enn 50 prosent av de som har hatt et iskemisk slag og som ikke har diabetes. Studien viste også at pioglitazone reduserte risikoen for å utvikle type 2-diabetes med 52 prosent.

En kjent bivirkning av medisinen kom også frem - økt risiko for beinbrudd. For å hjelpe leger og pasienter å velge best mulig strategi for å forebygge nye slagtilfeller, bør fremtidige studier se nærmere på denne risikoen, og på muligheten for å utvikle strategier som maksimerer fordelene og minimerer alvorlige bivirkninger hos pasientene, sier en av forfatterne i en uttalelse til National Institute of Neurological Disorders.

Kilder

Referanser

  1. Kernan WN, Viscoli CM, Furie KL et al.. Pioglitazone after Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack. NEJM 2016. www.nejm.org
  2. NIH: National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS): Diabetes drug may prevent recurring strokes www.nih.gov