Nyhetsartikkel

Diabetesmedisin knyttes til økt risiko for fødselsskade

Fars bruk av diabetesmedisinen metformin i løpet av en tre måneders periode før unnfangelsen, er forbundet med 40 prosent høyere risiko for fødselsskade.

Dette ifølge en dansk studie publisert i Annals of Internal Medicine i mars 20221og omtalt av CNN Health2.

Metformin er anbefalt behandling ved diabetes type 2.

I innledningen til studien forklarer forfatterne at diabetes reduserer sædkvaliteten og oppstår i økende grad i den delen av livet det er vanlig å få barn. Diabetesmedisiner, som metformin, har innvirkning på menns reproduktive system som er uavhengige av effekter blodsukkeret har på kroppen. Hva slags innvirkning dette har på fødselsskader hos barna deres, har hittil vært ukjent.

Ekskluderte mødre med diabetes

Studien hentet tall fra nasjonale danske registre og brukte data fra en million fødsler mellom 1997 og 2016. Forskerne undersøkte risikoen for større fødselsdefekter hos barn med fedre som brukte metformin. Kun barn født av kvinner under 35 år og menn under 40 år ble inkludert i studien. Barn født av kvinner med diabetes ble også ekskludert.

Forskerne regnet menn som brukere av metformin, dersom de hentet ut resept på medisinen i en tre måneders periode før unnfangelsen.

Studien viste at forekomst av fødselsskader hos babyer som hadde fedre med diabetes type 2, men ikke brukte metformin, var 3.1 prosent. Hos barn av fedre som hadde brukt metformin i månedene før unnfangelsen, var forekomsten på 4.6 prosent.

Kun hos guttebabyer

Den eneste fødselsskaden som var forbundet med risikoøkningen, var fødselsdefekter i kjønnsorganene og kun hos guttebabyer.

Menn som brukte metformin før eller etter de tre månedene før unnfangelsen, hadde ikke økt risiko for å få barn med fødselsskader.

Forskerne sammenlignet også andel fødselsskader hos barn av menn som brukte metformin, med barn av menn som brukte insulin i samme periode. Dette for å forsikre seg om at det ikke var sykdommen i seg selv som førte til den økte risikoen. Bruk av insulin var ikke knyttet til økt risiko for fødselsskade.

Forskerne hadde ikke tilgang til informasjon om andre sider av sykdommen, som hvor godt deltagerne regulerte blodsukkeret.

Behov for mer forskning

Det er behov for mer forskning for å avklare om menn som bruker metformin, bør ta spesielle hensyn når de planlegger å få barn.

Kilder

Referanser

  1. Wensink MJ, Lu Y, Tian L, Shaw GM, et al.. Preconception Antidiabetic Drugs in Men and Birth Defects in Offspring: A nationwide cohort study. Annals of Internal Medicine 2022. www.acpjournals.org
  2. CNN Health: Men's use of diabetes drug just before conception is linked to a 40% increase in birth defects, study finds edition.cnn.com