Nyhetsartikkel

Dobbel diabetes

Dobbel diabetes er når en person med diabetes type 1 også utvikler insulinresistens - som er sentralt i diabetes type 2.

Dobbel diabetes er et begrep som brukes dersom en person med diabetes type 1 har overvekt eller fedme, familie med diabetes type 2 og/eller kliniske tegn på insulinresistens, skriver forfatterne av en artikkel som ble publisert i Diabetes, Obesity & Metabolism i 2019.

Flere funn tyder på at personer som har dobbel diabetes, har høyere risiko for komplikasjoner, uavhengig av HbA1c (HbA1c -langtidsblodsukker - måler hvor stor andel av de røde blodcellenes hemogobin som har bundet seg til glukose og ikke mengden fritt sukker i blodet). 

Det er et økende antall personer som har tegn på dobbel diabetes, og det er behov for kriterier som kan identifisere og inndele denne gruppen, skriver de. 

Vektnedgang kan gjøre pasienter med diabetes type 2 bedre

Fedme er vanligste årsak

Den vanligste årsaken til at man utvikler insulinresistens er fedme - 85 prosent av tilfeller med diabetes type 2 oppstår på grunn av fedme. Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom, men personer med diabetes type 1 kan, i likhet med alle andre, få fedme og utvikle insulinresistens.

En person som har diabetes type 1, vil alltid ha diabetes type 1, men effekten av insulinresistens - som kjennetegner diabetes type 2, kan reduseres noe gjennom en sunnere livsstil. Trening og et sunnere kosthold kan øke insulinfølsomheten, slik at man kan redusere insulindosene.

Hvordan senke blodsukkeret

 

Viktig med riktig behandling

Ifølge en annen studie, denne ble publisert i tidsskriftet Nutrition & Diabetes i 2019, har 25.5 prosent av pasienter med diabetes type 1 også metabolsk syndrom. Vanlige symptomer på dobbel diabetes er fedme, insulinresistens, type latent autoimmun diabetes hos unge og autoantistoffer, skriver de.

Det er viktig at dobbel diabetes blir håndtert og behandlet på riktig måte. Dobbel diabetes er en uavhengig potensiell risikofaktor for personer med diabetes type 1 for makro- og mikrovaskulære sykdommer. Mikrovaskulære sykdommer innebærer økt risiko for blant annet nevropati og retinopati, mens makrovaskulære sykdommer inkluderer metabolsk syndrom.

Man fant bevis for dobbel diabetes på 1990-tallet da man observerte at enkelte kunne ha både insulinmangel og insulinresistens. Klassifisering av dobbel diabetes har vært vanskelig på grunn av mangel på nøyaktige målemetoder.

Økende forekomst

Tidligere studier har funnet at personer som har diabetes type 1 og fedme, korrelerte med dårlig blodsukkerkontroll, ustabilt blodsukker og høye insulindoser. Dette øker risikoen for følgesykdommer eller komplikasjoner som blant annet hjerte- og karsykdom og slag.

Forekomsten av dobbel diabetes er økende. Dette samsvarer med økningen i diabetes type 2, og forbindes med en livsstil som er mer stillesittende og økt inntak av usunn mat.

Forfatterne av studien som ble publisert i Nutrition & Diabetes skriver i konklusjonen at egne vurderinger av diabetes er nødvendig for å få en tidlig og riktig diagnose. Dette kan kun oppnås ved økt bevissthet om dobbel diabetes. Mer forskning om dobbel diabetes er nødvendig for å utvikle passende, suksessfulle og langtids behandlingsregimer.

Foreslår diagnostiske kriterier

I en studie som ble forhåndspublisert i Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes i 2021, peker forfatterne også på at dobbel diabetes er et voksende problem som ikke er inkludert i nåværende retningslinjer. Hovedmålet med å identifisere dobbel diabetes er å sette i gang passende behandling og redusere risikoen for komplikasjoner. Dobbel diabetes er antatt å være tilstede i opptil halvparten av tilfeller med diabetes type 1, skriver de.

Foreslåtte diagnostiske kriterer er i hovedsak delt inn i tre grupper:

  • Familie med diabetes type 2
  • Fedme eller metabolsk syndrom
  • Insulinresistens

I tillegg til generelle tiltak som kostholdsendringer, fysisk aktivitet, blodtrykkssenkende og lipidsenkende medisiner, og utvikling av nye insulintyper som stimulerer omsetningen av glukose i leveren, kan pasienter med dobbel diabetes ha fordeler av egne legemidler utviklet for diabetes type 2, skriver forfatterne.

 

Kilder

Referanser

  1. Kietsiriroje N, Pearson S, Campbell M, Ariëns RAS, Ajjan RA. Double diabetes: A distinct high-risk group?. Diabetes Obes Metab 2019; 21 (12): 2609-2618. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Khawandanah J. Double or hybrid diabetes: A systematic review on disease prevalence, characteristics and risk factors. Nutrition & Diabetes 2019. www.nature.com
  3. Popovic DS, Papanas N. Double Diabetes: A Growing Problem Requiring Solutions. Exp. Clin. Endocrinol Diabetes 2021. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  4. Diabetes.co.UK: Double diabetes www.diabetes.co.uk