Nyhetsartikkel

Dødelighet og årstid

Flere dør om vinteren enn ellers i året, og det dør flere på mandager enn de andre ukedagene. Men økt dødelighet om vinteren er høyere i land rundt Middelhavet, enn i de kaldere, nordiske landene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Nesten alle land i verden har flere dødsfall i perioden desember til mars enn ellers i året. Økningen ser likevel ikke ut til å henge sammen med hvor kaldt det er i de ulike landene, ettersom det er en langt lavere økning i skandinaviske land, enn det er i Middelhavsland som Spania og Portugal.

Flere dør ved jul og nyttår

En amerikansk studie fra 2010 viser at de dagene i året det dør flest mennesker av naturlige årsaker (altså ikke ulykker, drap e.l.), er 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag. Dette gjelder alle aldersgrupper, unntatt barn. Forskerne vet ikke hvorfor flere dør på disse dagene, men de tror det kan skyldes mer stress, og noen ganger mer tristhet i forbindelse med disse høytidene. En annen potensiell årsak kan være at noen utsetter å gå til legen i høytiden, eller at mange sykehus har lavere bemanning disse dagene. Forfatterne så at det var færre drap og selvmord i desember enn ellers i året. De så også at det var flere som døde av hjertestans i de varmeste statene i USA, enn i de kaldere statene.

Les også: Livets siste timer

24 prosent flere dør i januar

Ved å slå sammen tall på døde i Norge fra 2002 til 2012 (tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå), fordelt etter måneder, ser vi at vintermånedene, og særlig desember, januar og mars, har høyere dødelighet enn de øvrige månedene. Ved å sammenligne oppsummerte tall fra juni (referansemåned) med januar og desember ser vi at det i denne perioden døde 24 prosent flere i januar enn i juni, og 20 prosent flere i desember enn i juni.

2002-2012Antall dødeProsent
Januar438079.51%124.03%
Februar384608.35%108.89%
Mars409488.89%115.93%
April376118.17%106.49%
Mai372818.09%105.55%
Juni353207.67%100%
Juli366857.96%103.86%
August361617.85%102.38%
September358967.79%101.63%
Oktober379708.24%107.5%
November378888.23%107.27%
Desember426009.25%120.61%
Totalt460627100.00%

Større risiko for å dø på en mandag

I en studie som ble publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening i 2003, har forfatterne sett på årstidsvariasjoner for død i Norge. Her fant forfatterne at det i gjennomsnitt dør 12 prosent flere i Norge i vintermånedene, enn ellers i året. I fortolkningen skriver de at det er litt større risiko for å dø på en mandag enn å dø på de andre ukedagene, og at eldre har større risiko for å dø i vinterhalvåret. Den ekstra dødeligheten omfattet hjerte- og karsykdommer, sykdommer i åndedrettsorganene, og økningen var særlig klar i vintre med utbredte influensaepidemier.

Les også: Å snakke med barn om døden

Spiller innetemperaturen inn?

Forfatterne av artikkelen i Tidsskriftet viser også til en annen studie, som omfattet 89 land. Her var den ekstra dødeligheten om vinteren størst i land omkring 35 breddegrader, altså land på høyde med Middelhavet. Både lenger sør og lenger nord avtok dødeligheten. Dødeligheten øker med fall i temperaturen, særlig i regioner med milde vintre. Forfatterne tror at dette har sammenheng med innetemperatur. Kanskje er langvarige opphold inne i 15 grader, like risikofylt som å gå tur en kald vinterdag, spør de.

Les også: Gir lavere innetemperatur vekttap?

Mange av landene som ligger nært Middelhavet, har boliger som er dårligere isolerte, og slik har en lavere innetemperatur om vinteren enn hus i nordlige deler av Europa, selv om vintrene der er mildere.

Kilder

Referanser

  1. T Brenn, E Ytterstad. Dødelighet i Norge etter tid på året, ukedag og fødselsdato. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1826-8. tidsskriftet.no
  2. Phillips D. Barker GE, Brewer KM. Christmas and New Year as risk factors for death. Social Science & Medicine 2010; 71: 1463-71. weber.ucsd.edu
  3. Tilsendte tall fra Statistisk Sentralbyrå