Nyhetsartikkel

Dødsårsaker blant barn og unge

I USA er trafikkulykker og skyteepisoder blant de vanligste årsakene til at barn og unge dør. I Norge er ondartet kreft, andre sykdommer og selvmord de hyppigste dødsårsakene.

Temaside om Korona

Dette ifølge tall fra 2016 og 2018.

Dødsfall blant barn og unge er sjelden både i Norge og USA. Statistikken viser at årsakene til dødsfallene ikke er helt like.

New England Journal of Medicine oppsummerte i desember 2018 årsaker til dødsfall blant barn og unge i USA1. Tallene var fra 2016. Det året døde totalt 20360 unge over ett år i USA.

Trafikkulykker rammet flest

Den vanligste dødsårsaken var trafikkulykker. Dette utgjorde 20 prosent av ulykkene. Skyteepisoder var nest vanligste årsak. Dette utgjorde 15 prosent av dødsfallene. Av disse var 59 prosent drap, 35 prosent selvmord, og 4 prosent utilsiktede dødsfall.

Kreft var den tredje vanligste dødsårsaken (9 prosent). Deretter fulgte kvelning (7 prosent) og overdoser.

Statistikken viser videre at dødsfall i aldersgruppen fem til ni år var uvanlig. De fleste av dødsfallene forekom hos ungdom. Dødsårsak varierte etter alder og geografisk tilhørighet. Hos barn i alderen ett til fire år var drukning vanligste årsak. Dødsfall knyttet til skyteepisoder var vanligere i landlige områder.

Ondartede svulster tok flest liv i 2018

Tall fra det norske Dødsårsakregisteret viser andre årsaker som de vanligste til dødsfall blant barn og unge.

I 2018 døde totalt 84 personer i aldersgruppen 1-17 år.

De fleste dødsfallene var forårsaket av kreft - ondartede svulster. Totalt døde 24 barn av kreft i Norge i 2018. Nest vanligste årsak var "andre sykdommer" (18). Selvmord var tredje hyppigste årsak (13). Åtte barn døde av andre ytre årsaker, og seks barn døde i transportulykker. Fire barn døde av drap eller overfall.

Andre sykdommer tok flest liv i 2016

I 2016 døde totalt 102 barn og unge i alderen 1-17 år. Det året var "andre sykdommer" vanligste dødsårsak. Totalt 32 barn døde av "andre sykdommer". Ondartede svulster var årsak til at 19 barn døde og var dermed nest vanligste dødsårsak. Den tredje vanligste dødsårsaken det året var selvmord, som tok 16 liv.

Kilder

Referanser

  1. Bruder Stapleton F. Why Children and Teens in the United States Die. NEJM Journal Watch 2019. www.jwatch.org
  2. FHI: Dødsårsakregisteret: Dødsfall blant barn 1-17 år etter kjønn, alder og dødsårsak statistikkbank.fhi.no