Nyhetsartikkel

Ekspertråd: Slik husker du best pensum til eksamen

Test deg selv! Det er et av ekspertenes beste råd når du leser til eksamen.

Hvordan skal flere tusen sider pensum gjenomgås og feste seg i hodet? Det finnes noen gode råd.

- De mest robuste funnene innen læringspsykologi er at man bør spre læringen utover i tid og å teste seg selv, sier Olav Schewe. Han er forfatter av boken "Superstudent", er foredragsholder og jobber med studievaner og motivasjon.

Test deg selv!

- Når man leser pensum, kan man bli lurt ved å tro at man har forstått og husker det man har lest. Men om noen dager kan det være glemt. Hvis du tester deg selv, tvinger du hjernen til å huske det du har lest. Når man lærer, dannes det forbindelser mellom nerveceller. Når du tester deg selv, blir forbindelsene sterkere. Det er forskjell på passiv og aktiv læring, og når du tester deg selv, er læringen mer aktiv og du husker bedre, sier Schewe.

I praksis betyr det følgende:

Les gjennom noen sider, eller et kapittel og oppsummer deretter det du har lest. Dette kan gjøres skriftlig eller muntlig. Enten alene eller sammen med noen. Å liste opp stikkord fra det du har lest eller besvare spørsmål til teksten vil gjøre samme nytte.
- Det er først når man begynner å tese seg selv at man ser hvor mye man faktisk kan, sier Schewe.

 Privat.jpg
- Still spørsmål til det du har lest, da sitter det bedre, råder Olav Schewe,
Neste side