Nyhetsartikkel

Ekspertråd: Slik husker du best pensum til eksamen

Må jobbe for læringa

Rannveig Grøm Sæle er førsteamanuensis ved institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitet. Hun undersktreker til NHI.no at målet med pensumlesinga ikke bør være å huske teksten best mulig, men å lære det som er beskrevet i teksten.
- Du bør derfor venne deg til å jobbe litt for læringa. De tilsynelatende enkleste strategiene er gjerne de som fungerer dårligst, mens de som krever litt mer av deg gir bedre utbytte. Om du opplever at du strever litt, er det oftest bare et godt tegn. Hvis du derimot ikke strever, kan det tyde på at du bare skraper i overflaten og ikke egentlig lærer så mye nytt, sier Sæle og har følgende råd til studenten:

  • Lag en plan og spre læringen utover:

På samme måte som Schewe sier også Sæle at læringen bør har et visst tidsperpektiv.

- Det er lurt å lage en oversikt helt i starten av semesteret og jobbe jevnt og trutt hver uke med læringsstoffet. Forskningen er ganske entydig på at skippertak ikke er noe god strategi, til tross for at mange av oss kan ha en følelse av at vi jobber best under press, sier hun.

- I realiteten fungerer læringsprosessene i hjernen best når man sprer læringen ut over lengre tidsperioder. For eksempel er det bedre å jobbe med noe i 30 minutter hver dag i to uker enn å jobbe med det samme i 5 timer på én dag. Det er også en god idé å jobbe med ulike fag parallelt gjennom hele semesteret eller året, i stedet for å fokusere på ett fag om gangen i kortere perioder, sier Sæle.

Hun mener en god plan også er nyttig av følgende grunn: en god plan hjelper deg også med å redusere prokrastinering, altså at du utsetter studiearbeidet. Sjekk jevnlig om du holder deg til planen, og revider den om nødvendig.

  • Test deg selv.

Også Sæle vil at studenten skal teste deg selv.

- Enten gjennom oppgaver du har fått av lærer, oppgaver du finner på Internett, eller som med-studenter eller du selv har laget, er av de aller beste læringsstrategiene du kan bruke.

Hun forklarer: Tester har to fordeler: 1) de styrker læring gjennom at du repeterer og hjelper hjernen til å strukturere informasjon på en måte som gjør den lettere å aktivere når du trenger det, og 2) de avdekker hva du ikke kan.

  • Forklar.

- Det å forklare stoffet til deg selv (snakk høyt eller skriv ned) er også en god strategi. Det fungerer kanskje best når du forklarer til andre, så det er smart å samarbeide med andre for eksempel gjennom seminarer eller i kollokviegrupper, sier Sæle.

- En variant av denne strategien er å forklare hvorfor noe er sant eller ikke, eller hvorfor noe er som det er. Da blir du nemlig tvunget til å tenke gjennom stoffet utover å bare gjengi fakta. En annen variant er å forklare hvordan noe nytt du skal lære er relatert til ting du kan fra før. Dette hjelper med å organisere informasjonen i hjernen på en måte som gjør det lettere å huske.

Rannveig Grøm Sæle.png
- Planlegg pausene. Og vent med å sjekke sosiale medier til pausen, råder Rannveig Grøm Sæle.
Forrige side Neste side