Nyhetsartikkel

Eldre som veier mer, lever lengre

For eldre gir noen kilo ekstra på kroppen lavere risiko for død.

Ifølge en studie som har fulgt eldre født i 1920 og 1921, kan en høyere kroppsmasseindeks (KMI) bidra til et lengre liv. Studien som ble gjennomført blant eldre i Jerusalem, undersøkte deltagerne i 1998 og i 2005. Deltagerne gjennomgikk grundige undersøkelser hvor de blant annet fikk en rekke spørsmål knyttet mot livsstil, arbeid og medisinsk historie. Forskerne regnet også ut KMI for hver deltager. Dødsfall blant deltakerne ble registrert ved at forskerne gikk gjennom det nasjonale dødsregisteret hvert år.

Klar sammenheng

Forskerne justerte for faktorer som diabetes, hjertesykdom, høyt blodtrykk, kreft og egen opplevelse av økonomisk motgang, fysisk aktivitet, funksjonell uavhengighet, røyking og hvordan deltagerne selv opplevde sin helsetilstand. Deretter undersøkte de sammenhengen mellom KMI og død. Deltakerne ble undersøkt ved 70, 78 og 85 års alder. Sammenhengen var klar: Jo høyere KMI, jo lavere risiko for død.

-Eldre kan gjerne spise mer kaloririk mat

Tidligere har vi publisert artikkelen halvparten av eldre sykehuspasienter er underernærte på NHI.no. Der presiserer Morten Mowé, som er seksjonsoverlege ved Medisinsk klinikk ved Aker Universitetssykehus, spesialist i indremedisin og geriatri, at eldre heller bør ha noen kilo for mye enn noen kilo for lite.

- Når du kommer i 70-årene, så skal du ikke være så engstelig for vekta. Da er det bedre å ha et par kilo for mye enn et par kilo for lite. Når eldre mennesker blir syke, tåler de mer om de har litt i reserve. Eldre mennesker skal være opptatt av litt andre forholdsregler når det gjelder kosthold, enn det de unge skal være. Eldre må passe på at de får i seg nok proteiner og nok energi. De kan gjerne spise mer kaloririk og energitett mat enn de yngre gjør, sier Mowé.

Vil du vite mer?