Nyhetsartikkel

En av 100 har cøliaki

Studier viser at en av 100 hvite amerikanere har cøliaki, men at de fleste ikke er klar over at de lider av glutenintoleranse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Blant de med latinamerikansk eller afroamerikansk bakgrunn ser sykdommen ut til å være langt sjeldnere.

Ifølge en artikkel fra Reuthers Health1 er det svært mange med cøliaki som lever i uvitenhet om at de har sykdommen. Resultatene fra studien de viser til, støtter tidligere anslag om hvor vanlig cøliaki er i USA og Europa.

Kan gi vage symptomer

Symptomene på cøliaki kan være så vage og lite spesifikke at det kan være veldig vanskelig å forstå at det er cøliaki. Med symptomer som kronisk utmattelse, jernmangelanemi og leddsmerter, er ikke nødvendigvis cøliaki det første du tenker på.

Les også: Symptomer på cøliaki

I studien det blir referert til, ble det brukt data fra the National Health and Nutrition Examination Survey. Ca. 7800 deltok i cøliaki-undersøkelsen, og de fikk tatt blodprøver som ble testet for immunglobulin A (IgA), og for IgA endomysium antistoffer (IgA-EMA) hvis resultatene var unormale.

6 av 55 som fulgte glutenfri diett, hadde cøliaki

Hos 35 av deltakerne ble det påvist cøliaki. 29 av disse var ikke klar over at de ikke tålte gluten. Seks av de 35 hadde latinamerikansk eller afroamerikansk bakgrunn.

Ettersom 4368 av de 7800 deltakerne hadde latinamerikansk eller afroamerikansk bakgrunn, men bare seks av disse fikk påvist cøliaki, ser det ut som om cøliaki er langt mindre vanlig i disse etniske gruppene.

I studien rapporterte 55 personer at de fulgte en glutenfri diett, men bare seks av disse testet positivt for cøliaki.

Les også: Å leve med cøliaki

Studien blir publisert i American Journal of Gastroenterology i september 2012.

Femdoblet forekomst på ni år

En annen studie som ble publisert i American Journal of Gastroenterology i august 20122, viser at forekomsten av cøliaki har økt betydelig i løpet av de siste tiårene.

Det er flere hypoteser om mulige sykdomsutløsende faktorer. Blant disse er utløsende sykdommer og hendelser som omgangssyke, operasjoner og traume.

Forfatterne brukte data fra aktivt amerikansk militærpersonell innhentet i perioden fra 1999 til 2008.

Totalt ble 455 tilfeller av cøliaki identifisert. Alder, kjønn, og tid ble matchet mot 1820 kontroller. Forfatterne fant at forekomsten av cøliaki har blitt femdoblet, fra 1.3 tilfeller per 100 000 i 1999, til 6,5 per 100 000 i 2008, med høyest økning blant de over 34 år.

En annen studie som ble publisert i British Medical Journal i 20043, fant at 1 prosent av 5470 deltagere i en befolkningsstudie hadde cøliaki (var IgA-EMA positive), mens under 0,1 prosent fulgte en glutenfri diett.

Økningen skyldes ikke bare bedre diagnostikk

Cøliaki er en sykdom med stor spennvidde fra de uten symptomer til de med alvorlige symptomer.

De senere årene har oppmerksomheten rundt sykdommen og diagnostikken av sykdommen blitt bedre og enklere. Tidligere måtte det gjøres gastroskopi. Idag kan man ta antistoffprøver som har høy diagnostisk presisjon. Bedret diagnostikk er imidlertid ikke den eneste forklaringen på økningen i forekomst, ifølge en studie som ble publisert av finske forskere i Alimentary Pharmacology & Therapeutics i 20074. Her konkluderer forfatterne med at forekomsten av cøliaki ser ut til å være doblet i løpet av de siste to tiårene, og at økningen ikke kan forklares ut fra bedre diagnostikk, men at det faktisk dreier seg om en reell økning i forekomst.

Kilder

Referanser

  1. One of every 100 U.S. whites has celiac disease - Reuthers Health, 14.august 2012 -
  2. Riddle MS, Murray JA, Porter CK . The incidence and risk of celiac disease in a healthy US adult population. AJG 2012; 107: 1248-55. http://www.nature.com/ajg/journal/v107/n8/abs/ajg2012130a.html
  3. Bingley PJ, Williams AJK, Norcross AJ, Unsworth JD, Lock RJ, Ness AR, Jones RW,. Undiagnosed coeliac disease at age seven: population based prospective birth cohort study. BMJ 2004; 328: 322-23. British Medical Journal
  4. Lohi S, Mustalahti K, Kaukinen K, Laurila K, Collin P, Rissanen H, Lohi O, Bravi E, Gasparin M, Reunanen A, Mäki M. Increasing prevalence of coeliac disease over time. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2007; 26: 1217-25.