Nyhetsartikkel

En av ti hjertepasienter hadde narkotika i systemet

Mer enn en av ti pasienter hadde narkotika i systemet da de ble innlagt på hjerteintensiv avdeling. Dette fant forfatterne av en fransk studie da de undersøkte innleggelser hos 39 ulike sykehus i en to-ukers periode.

Studien ble publisert i tidsskriftet Heart i august 20231.

Bruk av narkotika er en kjent risikofaktor for kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt eller unormal hjerterytme (atrieflimmer). I 2022 regnet man at omtrent 275 millioner mennesker på verdensbasis brukte narkotika. Dette er en økning på 22 prosent siden 2010, skriver forfatterne i innledningen til studien.

Fra før av er det ikke klart hvor vanlig slik bruk er blant pasienter som blir innlagt på sykehus med hjerteproblemer, eller hvordan dette påvirker sykdomsforløpet.

Analyserte urinprøver

For å finne ut mer om dette analyserte forskerne urinprøver fra alle pasienter som ble lagt inn på hjerteintensiv avdeling i 39 ulike franske sykehus i løpet av 14 dager i april 2021.

I denne perioden ble 1904 pasienter innlagt. Av disse leverte 1499 urinprøve. Gjennomsnittsalder på pasientene var 63 år og 70 prosent var menn. Av de som leverte inn urinprøve, testet 11 prosent (161 personer) positivt for narkotika. Bare litt over halvparten av disse innrømte å ha brukt narkotika.

Det var flere av de under 40 år som testet positivt for narkotiske stoffer.

Høyere risiko for å dø

De vanligste narkotiske stoffene som ble fanget opp i testene var cannabis (ni prosent), opioider (to prosent), kokain (to prosent), amfetamin (1 prosent) og MDMA og ecstasy (en halv prosent).

De som brukte narkotika, hadde høyere risiko for å dø eller ha behov for akuttbehandling, som ved hjertestans eller akutt sirkulasjonssvikt.

Etter å ha justert for andre underliggende sykdommer, var det fortsatt ni ganger mer sannsynlig at personer som brukte narkotika skulle dø eller ha behov for akuttbehandling i forbindelse med innleggelsen.

Hos tre av fire personer som testet positivt for narkotika, ble det påvist ett stoff. En av fire hadde flere narkotiske stoff innabords. Sistnevnte hadde enda høyere risiko for å dø eller ha behov for akuttbehandling, med 12 ganger større sannsynlighet.

Kan ikke si noe om årsak

Studien var en observasjonsstudie og kan ikke fortelle om inntaket av narkotika var årsaken til sykehusinnleggelsen. Ettersom informasjonen som ble brukt, ble samlet inn i en kort periode (14 dager), vet man ikke om man vil få samme resultat i mer langvarige studier.

Men bruk av narkotika kan øke blodtrykket, pulsen, kroppstemperaturen og hjertets behov for oksygen, skriver forfatterne.

I konklusjonen skriver de at det kan være nyttig å ta urinprøver av enkelte pasienter med akutte hjertehendelser for å få en bedre risikovurdering.

Kan gå ut over pasientens tillit

I en lederartikkel2 som omtaler studien, skriver forfatterne at kjennskap til om en pasient har brukt narkotika, kanskje kan si noe om årsaken til tilstanden og hvordan den bør håndteres. Det kan også gi behandlere en mulighet til å gi råd om medisinske, psykologiske og sosiale virkninger av narkotika, og råd og hjelp om hvordan man kan slutte å bruke det. Men slik screening kan også gå utover pasienters tillit til helsetjenesten og potensielt oppleves diskriminerende.

Kilder

Referanser

  1. Pezel T, Dillinger J, Trimaille A, et al. Prevalence and impact of recreational drug use in patients with acute cardiovascular events. Heart 2023. heart.bmj.com
  2. Choudry FA, Jones DA, Archbold RA. Hospitalisation due to acute cardiovascular conditions: is screening for recreational drug use justified?. Heart 2023. heart.bmj.com