Nyhetsartikkel

En av ti voksne har nå diabetes

International Diabetes Federation (IDF) har gitt ut nye tall om diabetes. 537 millioner voksne lever nå med diabetes i verden. Dette er en økning på 16 prosent på to år.

Data presentert i den siste utgaven av IDF Diabetes Atlas viser at over 10 prosent av voksne personer verden over i dag har diabetes. 

Over 90 prosent av disse har diabetes type 2, og International Diabetes Federation (IDF) skriver på sine nettsider at mange har diabetes type 2 uten at de vet det selv eller har fått en diagnose.

IDF har også beregnet at innen 2045 vil 783 millioner voksne leve med diabetes – som er én av åtte voksne. 

Videre skriver organisasjonen i en nyhetsmelding1 at årsaken til økningen i antall personer med diabetes type 2 er komplekst. Det henger henger sammen med både sosioøkonomiske, demografiske, miljømessige og genetiske faktorer. Urbanisering, en aldrende befolkning, redusert nivå av fysisk aktivitet og økende forekomst av overvekt og fedme bidrar til dette bildet. 

Sjekk din risiko for diabetes type 2 

De skriver også at mye kan gjøres for å redusere forekomsten av diabetes. Diabetes type 2 kan ofte forebygges, mens tidlig diagnose og tilgang til målrettet behandling for alle typer diabetes kan unngå eller forsinke komplikasjoner hos mennesker som lever med tilstanden.

IDF-president, professor Andrew Boulton, uttaler at diabetes er en pandemi av stort omfang. Når diabetes er uoppdaget og ikke godt nok behandlet, har personer med diabetes høyere risiko for alvorlige og livstruende komplikasjoner som hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresvikt, blindhet og amputasjon. Disse komplikasjonene resulterer i både redusert livskvalitet og høye kostnader for samfunnet. 

Styrketrening mot diabetes type 2

Kilder

Referanser

  1. https://www.idf.org/news/240:diabetes-now-affects-one-in-10-adults-worldwide.html