Nyhetsartikkel

En lettelse å bli hørt

- Så lenge du har gode grunner til å ønske keisersnitt, synes jeg kvinnen skal få bestemme selv, sier Tuva.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ved enkelte medisinske problemstillinger kan ikke medisinen selv gi det endelige svaret på hva som er den rette løsningen. Både leger og pasienter blir - eller ønsker å bli - stilt overfor situasjoner hvor pasientens verdier, ønsker og interesser synes å måtte tillegges avgjørende verdi. Fosterdiagnostikk er et typisk eksempel hvor medisinen ikke kan peke på de rasjonelle og riktige handlingsvalgene. Innen fødselsmedisin er vanlige problemstillinger valg av forløsningsmetode ved seteleie eller etter tidligere keisersnitt. Skal legen ta avgjørelsen alene, eller bør valgene legges åpne?

Da "Tuva" fødte sitt første barn for fem år siden, fikk hun alvorlige rupturskader.

- Jeg revnet både foran og bak. I ettertid fikk jeg ikke så mye oppfølging fra Kvinneklinikken. Jeg hadde både fysiske plager og bekymringer knyttet til skadene i over et og et halvt år etter at skaden oppsto, sier hun til NHI.no.

Dette er den fjerde artikkelen i denne serien. De andre intervjuene finner du her:

Bor i Bergen - søkte keisersnitt på Voss

Da Tuva ble gravid på nytt, var hun fast bestemt på at hun ikke ønsket å oppleve det samme en gang til - hun ønsket et planlagt keisersnitt.

- Jeg hadde hørt at det var veldig vanskelig å få en avtale om planlagt keisersnitt på KK i Bergen, derfor fikk jeg fastlegen min til å søke om keisersnitt på Voss. Jeg bor i Bergen, så det er ingen logisk grunn til at jeg skal føde på Voss. At jeg søkte keisersnitt på Voss, var et bevisst valg. Jeg håper å få en større trygghetsfølelse der, og at de har bedre tid til meg enn på et stort sykehus. Jeg ville kanskje fått innvilget keisersnitt til slutt ved KK i Bergen også, men jeg fryktet at jeg måtte gå mange runder med dem først. Det følte jeg meg ikke sterk nok til. Hvis jeg hadde søkt der, måtte jeg jo vært det, men det er godt å slippe, sier hun.

Får keisersnitt

Tuva grudde seg til keisersnittsamtalen på Voss, og hun regnet med å måtte bruke mye tid på å forsvare ønsket sitt.

- Jeg følte at alt ble avgjort før jeg rakk å summe meg. Legen så på journalen min, og sa at det var klart at jeg skulle få keisersnitt. Det var en stor lettelse å oppleve at han hørte på meg, og at alt ble avgjort så raskt, sier Tuva.

Viktig å få velge

Hvorfor ønsket du medbestemmelse ved forløsningsmetode?

- Når du har opplevd en så traumatisk første fødsel, så synes jeg ikke andre personer skal få avgjøre det. Fysisk ville jeg nok klart å komme meg igjennom en ny fødsel, men det var viktig for meg å ha dette valget. Det må være vanskelig for en lege å styre dette. Han kan heller ikke vite hvordan fødselen blir. Nå har jeg noen måneder igjen til fødselen, og jeg trengte disse månedene til å ha det bra, ikke til å bekymre meg for fødselen og tiden etterpå. Jeg er ikke for at hvem som helst skal få keisersnitt, eller at du skal kunne kreve det for enhver pris. Men så lenge du har gode grunner til å ønske det, synes jeg kvinnen skal få bestemme selv, sier Tuva.