Nyhetsartikkel

Epilepsi: Bør ikke sove på magen

Å sove på magen kan øke risikoen for død dersom du har epilepsi, men hendelsen er sjelden.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Neurology i januar 20151.

Plutselig, uventet død ved epilepsi oppstår når ellers friske personer dør, og obduksjonen ikke viser noen klare strukturelle eller toksikologiske dødsårsaker. Dette er en sjelden hendelse, og forfatterne har ikke funnet noen svar på hvorfor risikoen er høyere for de som sover på magen.

Risikoen gjelder særlig for personer under 40 år.

Likheter med plutselig spedbarnsdød

Forfatterne av studien har gjennomgått 25 tidligere studier som omhandlet 253 plutselige og uforklarlige dødsfall blant personer med epilepsi, der informasjon om sovestilling ved dødstidspunktet var tilgjengelig. Forfatterne fant her at 73 prosent av disse døde mens de sov på magen. 27 prosent hadde en annen liggestilling da de døde. I en undergruppe på 88 tilfeller, fant de at disse hadde fire ganger høyere sannsynlighet for å ha sovet på magen da de døde, enn de som var eldre enn 40 år.

Personer med epilepsi bør derfor sove på siden eller på ryggen, råder forfatterne.

Ved plutselig spedbarnsdød blir også magesoving frarådet. Forfatterne skriver at det kan hende at mekanismene ved plutselig død hos personer med epilepsi, og mekanismene bak plutselig spedbarnsdød, kan ha likheter.

En sjelden hendelse

På verdensbasis er det over 50 millioner mennesker som lever med epilepsi. Av disse er det ca. 0.3 prosent som dør mens de sover.

Epilepsi er en samlebetegnelse for ulike typer anfall som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Det er vanlig å dele anfallene inn i generaliserte anfall, hvor hele hjernen er involvert, og partielle anfall, hvor kun deler av hjernen er involvert.

Den mest alvorlige epilepsitilstanden er status epilepticus, hvor en rekke anfall kommer etter hverandre uten at pasienten kommer til bevissthet i mellom.

Les mer om epilepsi i vårt oversiktsdokument om tilstanden.

Kilder

Referanser

  1. Liebenthal JA, Wu S, Rose S, Ebersole JS, Tao JX.. Association of prone position with sudden unexpected death in epilepsy. Neurology 2015. www.neurology.org