Nyhetsartikkel

Er psykopati en nevrologisk lidelse?

Forskere har funnet at psykopater har mindre grå substans i de områdene av hjernen som er viktig for å forstå andre menneskers følelser. Forskerne antyder at funnene kan bety at psykopati er en nevrologisk lidelse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Archives of General Psychiatry1 i mai 2012.

Forskerne hadde sett på MR-bilder av hjernen til menn som er dømt for mord, voldtekt, mordforsøk og voldelige overfall. Studien har nå gitt de sterkeste bevisene som så langt er funnet for at psykopater har strukturelle (fysiske) forandringer i hjernen.

Dette gjør at psykopater skiller seg ut blant andre voldelige kriminelle med dyssosial personlighetsforstyrrelse, og fra friske lovlydige menn. I studien skiller forskerne mellom personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse med og uten psykopati.

Les også vår artikkel om personlighetsforstyrrelser.

Innvirkning på behandling

Dyssosial personlighetsforstyrrelse er karakterisert ved humørsvingninger, svekket samvittighet eller skyldfølelse, impulsivitet, høyt nivå av stemningslidelser og angst, og reaktiv aggresjon. En liten undergruppe er karakterisert ved mangel på empati og anger, og en vedvarende reaktiv og instrumentell aggresjon. Denne undergruppen oppfyller diagnostiske kriterier for adferdsforstyrrelse med trekk av ufølsomhet i barndommen, og for psykopati i voksen alder.

Forskerne bak studien mener at dette skillet kan ha innvirkning på behandling. Ved dyssosial personlighetsforstyrrelse uten psykopati kan kognitiv behandling og adferdsterapi hjelpe. Ved dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykopati starter den kriminelle adferden tidligere, de fremviser et bredere spekter av uakseptabel adferd, og de svarer dårligere på behandling både som barn og som voksne.

Voksne kriminelle med dyssosial personlighetsforstyrrelse og psykopati, har dårligere effekt av rehabliliteringsprogram med kognitiv terapi og adferdsterapi, enn de som ikke har psykopati i tillegg. De som kun har dyssosial lidelse uten psykopati, viser en reduksjon i kriminell adferd etter slik behandling, mens de med psykopati ikke gjør det.

Kan få juridisk betydning?

Dette funnet kan også få betydning i rettssystemet. Dersom psykopati kan knyttes opp mot hjernens struktur og funksjon, kan det styrke et forsvar i en rettsak som hevder det foreligger sinnsykdom, skriver Reuters i en nyhetssak om studien2.

Studien viste at psykopatene hadde mindre grå substans i de områdene av hjernen som er viktig for å forstå andre menneskers følelser og intensjoner (i prefrontale cortex, (Brodmann område 10) og temporallappene (Brodmann område 20/38)). Skader i disse områdene er forbundet med mangel på empati, svekket reaksjon på frykt og bekymring, og mangel på følelser som skyld og skam.

Mangel på empati er et karakteristisk trekk ved psykopati.

Behov for flere studier

Sammen med funn fra tidligere studier antyder resultatene fra den aktuelle studien at psykopati kan være en nevrologisk utviklingsforstyrrelse. En slik tilstand er karakterisert ved fysiske forandringer i hjernen allerede fra ung alder. Nye, prospektive og mer langvarige studier er nødvendig for å teste denne hypotesen, skriver forfatterne.

I studien ble det tatt MR-bilder av 44 voldelige, kriminelle menn i Storbritannia som allerede hadde fått diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse. Av de 44, var det 17 som møtte både diagnosekriteriene for dyssosial personlighetsforstyrrelse og for psykopati, og 27 som ikke gjorde det. Forskerne undersøkte også 22 friske, lovlydige menn.

Kilder

Referanser

  1. Gregory S, Fytche D, Simmons A, et al. The antisocial brain: psychopathy matters, a structural MRI investigation of antisocial male violent offenders. Arch Gen Psychiatry 2012; Forhåndspublisert på nett, mai 2012: . pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Study finds psychopaths have distinct brain structure - Reuters, 7.mai 2012 www.reuters.com