Intervju

Et godt psykososialt arbeidsmiljø - hva er det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kontroll, støtte og rettferdighet

-Hva er et godt psykologisk og sosialt arbeidsmiljø?

- Det finnes svært mye forskning på dette. De fleste studier har sett på en eller noen få faktorer. Ved STAMI har vi forsøkt å se på mange faktorer, slik at vi kan vurdere hvilke som har størst betydning. Men arbeidsplasser er svært ulike, arbeidsoppgaver og sosiale samspill varierer mellom bransjer og sektorer, forteller Knardahl, før han forteller hva vi bør være særlig oppmerksomme på for å skape et godt arbeidsmiljø:

 

  • Kontroll over egen arbeidssituasjon, det vil si autonomi, har betydning for motivasjon, helse, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Dette innebærer blant annet at man selv kan velge når man gjør ting, i hvilken rekkefølge man gjør det og har kontroll over arbeidstiden. Fleksitid er veldig gunstig. All mulighet til å være med og bestemme selv, er bra.
  • Støtte og rettferdighet: At man får god støtte fra nærmeste overordnede innebærer både informasjon, hjelp, gode tilbakemeldinger og empati. At man har en leder som er rettferdig og redelig, er positivt. Vi vet at man må oppleve arbeidsplassen som rettferdig, det vil si at det du får tilbake fra jobben, må være rimelig i forhold til det du bidrar med - og da mener man ikke utelukkende lønn.
  • Et konfliktfritt arbeidssted.
  • Gode og riktige tilbakemeldinger, og at korrekt informasjon blir gitt. Og ros, naturligvis. Det er også viktig at kritikk gis slik at det blir opplevd som riktig. Alle er vi forskjellige, og tilbakemeldingene en leder gir må være tilpasset situasjonen og personen. Dette er veldig vanskelig. Mange ledere kommuniserer noe de selv tolker som positivt, men som den ansatte føler som negativt.
  • Bemyndigende ledelse - at lederen oppmuntrer til og gir mulighet til å delta i viktige beslutninger angående jobben en utfører. Dette er blant annet forbundet med lavere risiko for nakke- og ryggplager.
  • Positive utfordringer
Forrige side Neste side