Intervju

Et godt psykososialt arbeidsmiljø - hva er det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Rollekonflikter og skiftearbeid

Helseplager og mistrivsel kan være en konsekvens av både organisatoriske og psykososiale arbeidsbetingelser. Hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt har stor betydning for motivasjon og helse. Et dårlig psykososialt arbeidsmiljø vil være en kilde til psykisk stress. Å være utsatt for visse arbeidsfaktorer over tid, kan føre til en rekke helseproblemer.

- Hva innebærer et dårlig psykologisk og sosialt arbeidsmiljø?

- I Norge er det generelt store krav til ansatte. Det forventes nokså selvstendig arbeid, og nivået på kravene som stilles, er veldig høyt. Mange av jobbene med svært høye krav, er også engasjerende med stor mulighet for kontroll. De aller fleste takler det, sier Knardahl, før han forteller hva som er mest problematisk:

  • Rollekonflikter: Rollekonflikter handler om opplevelsen av å møte ulike krav i arbeidet som ikke lar seg forene. Rollekonflikter øker risikoen for psykiske helseproblemer, og for muskel- og skjelettplager. - Vi finner at de som rapporterer mange rollekonflikter - det vil si konflikter mellom ulike oppgaver, konflikter mellom mål, at ledere prioriterer ulike ting, og at man har oppgaver som er uforenlige med hverandre - øker sannsynligheten for psykisk uhelse, smerter, sykefravær og uførepensjon, sier Knardahl. 
  • Skiftarbeid: Hyppige nattevakter og mange former for skiftarbeid øker risikoen for diabetes type 2 og plager. Å ikke ha kontroll over arbeidstid er også negativt for helsen.
  • Trakassering og mobbing: Dette innebærer plaging, utfrysing, usaklig fratagelse av arbeidsoppgaver, sårende erting eller uønsket seksuell oppmerksomhet som forekommer gjentatte ganger over tid, og at personen som er utsatt, har vansker med å forsvare seg. Trakassering kan bidra til en rekke helseplager og til sykefravær.
  • Tilstrekkelig innvirkning på egne arbeidsoppgaver.

Andre sosiale og psykologiske faktorer som kan ha en negativ innvirkning på arbeidsmiljø og helse, er udefinerte ansvarsforhold og forventninger, og ulike typer kultur og sosialt klima.

Forrige side Neste side