Intervju

Et godt psykososialt arbeidsmiljø - hva er det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Høy egenkontroll beskytter mot helseplager

- I en tidligere kronikk i Dagens Medisin2, skriver du at høy grad av kontroll beskytter mot helseplager og uførepensjonering, og øker arbeidsmotivasjonen, og at kontroll ser ut til å være viktigere enn høye krav til arbeidstakeren. Hva innebærer slik kontroll?

- I denne sammenhengen handler det om mulighet for og frihet til å velge mellom alternativer. Om du selv kan bestemme hvor du vil sitte og jobbe, i hvilken rekkefølge du vil gjøre arbeidsoppgavene dine, og når du kan ta pauser, for eksempel. Jobber du ved et samlebånd, kan du ikke gå på do en gang før samlebåndet stopper. Egenkontroll handler om at man kan velge hvordan man skal gjøre jobben, og at du kan styre litt hvem du jobber sammen med. Det handler om i hvilken grad du kan bestemme selv. Det finnes folk som har jobber der det på papiret ser ut som om de opplever å ha høy kontroll, men som ikke opplever å ha det. For eksempel en direktør for et firma som må løpe i alle møter, og stille opp hver gang noe skjer, sier Knardahl.

Forrige side Neste side