Intervju

Et godt psykososialt arbeidsmiljø - hva er det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Slik kan arbeidsmiljøet bedres:

En svært stor andel av norske arbeidstakere er motiverte og tilfredse, men STAMI har beregnet at man i Norge potensielt kan redusere sykefraværet med 15 prosent dersom man forebygger fullt ut dokumenterte risikofaktorer.

- En oppskrift på et godt arbeidsmiljø er ikke et columbiegg. Du kan ikke bare gjøre én ting, så blir alt bra. Det finnes konsulenter som reiser rundt og selger én enkelt løsning, men det er ofte en rekke små forbedringer som må til. Ved å se på hver av de enkeltfaktorene jeg har nevnt, kan man komme langt. Altså ved å:

 • Lete opp og fjerne rollekonflikter
 • Aktivt jobbe for at arbeidstakere skal få mer egenkontroll
 • Aktivt jobbe for at ledere skal gi støtte og tilbakemeldinger
 • Sørge for at ledere holder seg orientert om ansattes arbeidsbelastning og aktivt prioriterer oppgavene når det er tidspress eller rollekonflikter
 • Sørge for en rettferdig arbeidsplass
 • Sørge for at arbeidsplassen er konfliktfri
 • Fjerne unødvendige oppgaver som avbryter og irriterer
 • Sørge for at omorganiseringer er godt begrunnet

- Hver enkelt må se på hva som er aktuelt for sin bedrift - hva er konkrete utfordringer? Deretter må man sette inn tiltak, før man evaluerer på nytt. Slik vil man litt etter litt få et bedre psykososialt arbeidsmiljø, sier Knardahl.

Kilder

Referanser

 1. Arbeidstilsynet: Psykososialt arbeidsmiljø www.arbeidstilsynet.no
 2. Dagens Medisin: Krav og kontroll på arbeidsplassen, Knardahl S www.dagensmedisin.no
 3. STAMI: Psykologisk og organisatorisk arbeidsmiljø, Knardahl S stami.no
 4. STAMI: Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle? Hansen, ET stami.no
Forrige side