Nyhetsartikkel

Etter fedmeoperasjonen - hva skjer?

Fysiske plager

I studien fra Århus universitet sendte forskerne spørreskjema ute til alle som har fått utført gastrisk bypass mellom 2006 og 2011. De ble spurt om komplikasjoner som magesmerter, diare, tretthet, gallestein, nyrestein, lavt blodsukker, dumping (ubehag under måltid) og nevrologiske symptomer.

Resultatene viste at 89 prosent opplevde ett eller flere av disse symptomene. Men også mange i kontrollgruppen av overvektige, som ikke var blitt operert, hadde mange av disse symptomene. Risikoen for å få disse plagene var større for kvinner, for pasienter under 35 år og for røykere.

Som nevnt rapporterte størsteparten av deltagerne om økt livskvalitet etter operasjonene på tross av komplikasjonene.

Le også: Stort fat - mer mat

Forrige side