Intervju

Ettervirkning av covid-19: - Jeg ble forbigått av en mann med krykker

Lurt å holde det gående

Det er lite kunnskap om long-covid. Anderssen har fått erfare at man må være tålmodig, og at det går over.

- Det har vært min innstilling hele tiden, men jeg er jo ikke vant til dette. Det er vel de færreste, sier han.

Men noe erfaring har han fått som han kan dele med andre:

- Selv om jeg har vært aktiv på lav intensitet, ser jeg at jeg ikke har blitt dårligere av aktiviteten. Selv om jeg har prøvd å utfordre meg, har jeg ikke blitt dårligere dagen etter.

- Tror du det har vært nyttig å holde det gående – selv med lav intensitet?

- Ja, jeg tror jo det. Hvis vi trekker parallellen til å være helt inaktiv, der muskulaturen er veldig lite brukt og lite stimulert, vil det du har av muskulatur krympe, sirkulasjonssystemet blir ikke så effektivt. Det å holde aktiviteten litt ved like i hele denne perioden tror jeg har vært lurt og hindret meg i at fallet ble enda større.

- Viruset er ute av kroppen. Har du gjort deg noen tanker om hva som er årsaken til dette?

- Ja, beina lystret jo ikke. Det gikk veldig sakte, og jeg begynte å reflektere over hva dette kunne være. Jeg har tenkt på om det kan være noe lokalt. Er det en immunrespons lokalt i cellemuskulaturen og at energifrigjøringen er blitt hemmet, lurer Anderssen, og forklarer:

- Noe av effekten fra trening er at oksygeneringen og energifrigjøringen blir mer effektiv. Hjertet blir flinkere til å frakte blodet rundt. Den lokale muskulaturen får bedre gjennomstrømning. Kan det være en hemming på denne energifrigjøringa i muskelcellene, som kan ha blitt påvirket av virussykdommen, undrer Anderssen.

- Men dette vet jeg jo ikke.

Forrige side Neste side