Nyhetsartikkel

Færre barn dør i bilulykker

Til tross for at langt flere kjører bil i dag, var det 70 prosent færre barn som døde i bilulykker i 2009 enn det var 50 år tidligere.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Emergency Medical Journal i november 20131. Forskere har sammenlignet blant annet kjønn og alder på de som døde i bilulykker i England og Wales i 1960, med de som døde i bilulykker i 2009.

Reduksjon på 41 prosent totalt

Forfatterne ønsket å se nærmere på ulikheter mellom sosioøkonomisk status, kjønn og gjennomsnittsalder på personer som omkom i bilulykker i disse årene. I 1960 var det totalt 1647 mennesker som omkom i bilulykker i disse områdene. I 2009 var det langt færre som døde i bilulykker i de samme områdene. Totalt døde da 964 mennesker, noe som tilsvarer en reduksjon på 41 prosent.

70 prosent færre barn dør i bilulykker

I 1960 var 66 av de omkomne barn under 14 år. I 2009 var 20 av de omkomne under 14 år.

Antallet personer over 70 år som dør i bilulykker har økt noe, mens antallet barn som dør i bilulykker er redusert med 70 prosent i samme tidsperiode. Dette til tross for at langt flere kjører bil i dag, enn for 50 år siden.

Til tross for at det er færre som dør i bilulykker i 2009 enn det var femti år tidligere, er det avgjørende å fortsette arbeidet for å redusere slike ulykker. Bilulykker er blant de tre vanligste årsakene til død i aldersgruppen 5-44 år. På verdensbasis dør hvert år ca. 1.3 millioner mennesker i bilulykker. Bilulykker er også den vanligste årsaken til store skader. Innen 2030 ser det ut til at bilulykker vil bli den 5. vanligste årsak til død, skriver forfatterne i innledningen på artikkelen.

Kilder

Referanser

  1. Fogarty AW, Liu C. Temporal trends in the associations between age, sex and socioeconomic status after death from motor vehicle collisions in England and Wales: 1960–2009 . Emergency Medical Journal 2013. emj.bmj.com