Nyhetsartikkel

Færre blir blinde

Langt færre blir blinde eller sterkt synshemmet i dag enn for 20 år siden, men den store økningen av diabetes bringer nye utfordringer for øyehelsen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en oversiktsstudie som ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Ophthalmology i mars 20141. Forskerne har gått gjennom 243 studier som har blitt utført i 190 land, i perioden 1990 til 2010.

Makuladegenerasjon tar over som ledende årsak

Andelen blindhet og moderat til sterk synssvekkelse har falt dramatisk i løpet at de siste tiårene, særlig i de rikeste landene. Blindhet i europeiske land med høy inntekt ble i perioden 1990-2010 redusert med 50 prosent, og på verdensbasis ble blindhet redusert med 37 prosent. Moderat til alvorlig synssvekkelse ble i samme periode redusert med 37 prosent i høyinntektsland i Europa, og med 27 prosent på verdensbasis. Disse tallene reflekterer både ulik bruk av og tilgang til hjelp med synsproblemer, men samtidig har vi også fått en høyere forventet levealder.

I løpet av denne 20-års perioden har makuladegenerasjon erstattet grå stær (katarakt) som den vanligste årsaken til blindhet i land med høy inntekt som ligger i Stillehavs-Asia, Australia, Vest-Europa og Nord-Amerika. I Øst- og Sentral- Europa er grå stær fortsatt den vanligste årsaken til blindhet.

Se vår animasjon om makuladegenerasjon:

Se også vår animasjon om grå stær:

Overser effektivt hjelpemiddel

Ukorrigerte brytningsfeil (nærsynthet, langsynthet) fulgt av grå stær, makuladegenerasjon, grønn stær (glaukom) og diabetisk retinopati var de vanligste årsakene til moderat og alvorlig synssvekkelse i både 1990 og 2010.

Funnene viser altså at selv i de rikeste landene blir en av de mest effektive og rimelige alternativene til synstap oversett; briller.

Over 100 millioner vil få diabetisk retinopati

I fremtiden vil det økende antallet tilfeller med diabetes få en stor innvirkning på øyehelse på verdensbasis. Det er beregnet at over 100 millioner mennesker vil få diabetisk retinopati, og muligens vil 30 millioner være i fare for alvorlig synstruende netthinneforandringer (retinopati). Samtidig påvirkes også grå og grønn stær av diabetes. For å forebygge diabetisk retinopati er det avgjørende med gode strategier for screening av tilstanden, og at man får behandling i tide.

Se også vår animasjon om diabetisk retinopati:

32.4 millioner er blinde

Grønn stær og diabetisk retinopati var den 4. og 5. mest vanlige årsaken til blindhet i alle områder både i 1990 og i 2010.

På verdensbasis er andelen blinde beregnet til å være 32.4 millioner mennesker, hvorav 60 prosent er kvinner. 191 millioner har moderat til alvorlig synssvekkelse, av disse er 57 prosent kvinner. Dette ifølge tall fra 2010.

Kilder

Referanser

  1. Bourne RRA, Jonas JB, Flaxman SR, Keeffe J, Leasher J, Naidoo K, Parodi MB, Pesudovs K, Price H, White RA, Wong TY, Resnikoff S, Taylor HR,. Prevalence and causes of vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe: 1990–2010. Br J Ophthalmol 2014. bjo.bmj.com