Intervju

Fatigue ved MS

Fatigue er et av de vanligste symptomene på multippel sklerose - MS, og en av de vanligste årsakene til at personer med MS slutter å jobbe. - Det finnes tiltak som kan hjelpe slik at man kan mestre hverdagen på best mulig måte, og leve bedre med fatigue, sier Inger Grethe Løyning ved MS-Senteret i Hakadal.

Temaside om Korona

Fatigue er et symptom som er vanlig ved en rekke sykdommer. Det kan være en følelse av fysisk utmattelse og mangel på energi, og/eller mental (kognitiv) utmattelse som kommer til uttrykk i blant annet manglende konsentrasjon og oppmerksomhet. Fatigue er ikke det samme som å være trøtt og sliten, slik vi alle er innimellom. Når du har fatigue, har du en uforklarlig, vedvarende og tilbakevendende utmattelse. Fatigue kan være vanskelig å forklare til andre.

Blir verre av varme

Ifølge National Multiple Sclerosis Society (USA) kan fatigue oppstå daglig, det kan oppstå om morgenen - selv om man har sovet godt om natten, og det har en tendens til å bli verre i løpet av dagen. Det kan være uforutsigbart og komme plutselig, og påvirker daglige gjøremål. Ved multippel sklerose (MS) kan fatigue ofte forverres av varme og fuktighet.

- Fatigueopplevelsen ved MS ligner veldig på fatigue man opplever ved andre akutte eller kroniske sykdommer. Det er en overveldende trøtthet og utmattelse som ikke står i forhold til det man har gjort av aktivitet. Fatigue kan føre til at man ikke kan utføre ønskede aktiviteter i hverdagen. Det kan være en fysisk følelse eller en mental følelse (kognitiv/mental fatigue). Fatigue ved MS kan hos noen bli verre ved økende temperatur, sier Inger Grethe Løyning. Hun er teamleder og spesialergoterapeut ved MS-Senteret Hakadal AS.

Les også vår oversiktsartikkel om multippel sklerose

Neste side