Nyhetsartikkel

Fedmeoperasjon gir ikke økt risiko for tykktarmskreft

Risikoen for tykktarmskreft øker ikke etter fedmeoperasjon. Det viser en svensk studie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fedme er en kjent risikofaktor for flere kreftformer, blant annet kreft i tykktarmen eller endetarmen.

Det er allerede kjent at den totale risikoen for kreft reduseres for pasienter med fedme hvis de gjennomgår fedmeoperasjon, såkalt bariatrisk kirurgi. Det skriver Gøteborg universitet på sine nettsider1.

Samtidig har det vært forvirring rundt risikoen for tykktarmkreft: noen studier har vist en økt risiko for tykktarmkreft etter denne type kirurgi, mens andre har rapportert redusert risiko.

Forskerne mener at de motstridende resultatene har gitt bekymring for kirurgi.

Lang oppfølgingsperiode

De svenske forskerne har gjennomført en studie med en oppfølgingsperiode på omtrent 20 år. Målet var å undersøke hvilken innvirkning fedmekirurgi har på risikoen for tykktarmskreft

Studien som nå er gjennomført i Sverige, er publisert i tidsskriftet PLOS ONE2. Den  startet i 1987 og ledes og koordineres av Sahlgrenska akademiet ved Universitetet i Gøteborg. Forskerne benyttet data fra "Kreftregister ved Statens helse- og velferdsnemnd".

Nesten 2000 pasienter som har gjennomgått en fedmeoperasjon, er inkludert i  studien. Disse ble sammenlignet med en kontrollgruppe på 2040 deltagere som ikke ble operert.

Deltagerne i de to gruppene kunne sammenlignes med tanke på kjønn, alder, kroppssammensetning, risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og mental helse.

Ingen økt risiko med fedmekirurgi

Resultatene viste følgende: I gruppen som fikk operasjon, var deltagernes vekttap stort, mens kontrollgruppen holdt stort sett samme vekt. Antall deltagere som utviklet tykktarm eller endetarmskreft under oppfølgingsperisoden, var 58 i operasjonsgruppen og 67 i kontrollgruppen.

- Konklusjonen fra studien er at det ikke kan verifiseres at fedmekirurgi fører til endringer i tykktarmskreftrisiko hos pasienter med fedme, et resultat som er av høy klinisk relevans, sier Magdalena Taube, lektor i molekylær medisin ved Sahlgrenska akademiet, Universitetet i Gøteborg. Hun er studiens hovedforfatter.

- Fedmekirurgi fører til vekttap og økt helse hos de fleste pasientene, men det er viktig å fortsette med sunne levevaner og gå til regelmessige kontroller selv etter operasjonen, sier Taube.

Dette er ifølge universitetet den eneste kontrollerte studien i verden som har undersøkt de langsiktige effektene av fedmeoperasjon sammenlignet med konvensjonell fedmebehandling. De skriver at «langsiktig perspektiv har vært avgjørende for den nåværende konklusjonen om at risikoen for tykktarmskreft ikke øker etter fedmeoperasjon».

Kilder

Referanser

  1. https://www.gu.se/nyheter/ingen-okning-av-tjock-eller-andtarmscancer-efter-fetmakirurgi
  2. Taube M, Peltonen M, et.al. Long-term incidence of colorectal cancer after bariatric surgery or usual care in the Swedish Obese Subjects study. PLOS ONE 2021. doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248550