Intervju

Fedmeoperasjon - oppfølging etterpå

Hvert år utføres det omtrent 3000 fedmeoperasjoner i Norge. Livet etterpå påvirker mer enn vekten. - Fastlegen må alltid ha i bakhodet at pasienten er fedmeoperert, sier Jorunn Sandvik, som er leder for Norsk forening for fedmekirurgi.

Årlig utføres det omtrent 3000 fedmeoperasjoner i Norge. En tredel blir operert ved private sykehus, og et ukjent antall blir operert i utlandet. Etter noen års oppfølging av spesialister, er det fastlegen som skal fortsette oppfølgingen.

Tidligere har gastrisk bypass vært den vanligste typen fedmeoperasjon.

- I Norge i dag er det ganske lik andel operasjoner med gastrisk bypass og gastrisk sleeve. På verdensbasis er nå gastrisk sleeve den vanligste metoden, sier Jorunn Sandvik. Hun er leder for Norsk forening for fedmekirurgi, og PhD-stipendiat/overlege ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Les også vår artikkel om gastrisk sleeve og vår artikkel om gastrisk bypass

Overraskende lik effekt

Valg av type operasjon er til dels styrt av pasientens ønsker og delvis kirurgisk vurdering.

- Gastrisk sleeve er mindre omfattende enn gastrisk bypass. Det var også en tanke om at det kanskje ikke ville medføre like dårlig opptak av vitaminer og mineraler som gastrisk bypass. Det har vist seg at effekten av inngrepene er overraskende like. Både på vektnedgang, mangel på vitaminer og mineraler, og bedring av diabetes type 2, sier Sandvik.

Sandvik påpeker at det er viktig at fastlegen alltid har det i bakhodet at pasienten er fedmeoperert, og hvilken operasjon vedkommende har vært igjennom.

- Ved gastrisk bypass må man være oppmerksomme på risikoen for tarmslyng på grunn av innvendig brokk. Ved gastrisk sleeve er mange plaget med refluks (halsbrann), sier Sandvik.

Neste side