Nyhetsartikkel

Felles skandinavisk redaksjonsmøte

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) har blitt til Lægehåndbogen i Danmark og Medibas i Sverige. Samarbeid mellom redaksjonene styrker kvaliteten på hvert av de tre produktene. Felles skandinaviske redaksjonsmøter er en viktig del av dette samarbeidet.

Hva er NEL?

Norsk Elektronisk Legehåndbok(NEL) er et oppdatert medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell i Norge. Det er skreddersydd for bruk i en travel arbeidsdag i møte med pasienter. En viktig del av NEL er pasientinformasjoner om sykdommer, behandlinger, undersøkelser etc. Førsteutgaven av NEL kom i 1999. NEL inneholder i dag over 7000 tekstartikler og mer enn 3000 illustrasjoner, bilder, videoer og animasjoner. Ca. 95% av norske allmennleger er betalende abonnenter og en rekke sykehus og kommuner bruker også NEL.

Neste side