Nyhetsartikkel

- Fibromyalgi blir ofte stemoderlig behandlet

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Mange har endret syn

I mellomtiden hadde det skjedd en voldsom forskningsutvikling på området.

- Jeg tror at dette endrede synet hos revmatologer også kan gjenspeiles hos allmennleger, sier Øien Forseth.

Fortsatt beskriver mange personer med fibromyalgi at de opplever møtet med NAV som tungt. De føler at de ikke blir trodd på at de er syke.

- Jeg vet at det stemmer. Samtidig er det også store variasjoner mellom de ulike NAV-kontorene. Hvert år er 5-6 prosent av alle de som får innvilget uføretrygd i Norge, personer som lider av fibromyalgi. I 1992 gjorde Dag Bruusgaard en undersøkelse. Der fant han at over 50 prosent av de med fibromyalgi som søkte uføretrygd, fikk innvilget dette. Det betyr også at 45 prosent ikke fikk det. Jeg vet ikke hvordan disse tallene er i dag, men jeg tror det er noe sånt fortsatt. Variasjonene er store mellom ulike kontor og saksbehandlere. Jeg har jo selv sett at dette er tungt for mange, sier Øien Forseth.

Forrige side Neste side