Intervju

Fibromyalgi - er det mulig å bli frisk?

- Det er mulig å bli frisk eller symptomfri fra fibromyalgi, sier Anne Marit Mengshoel.

- Det kan ta lang tid, men det er håp om å bli symptomfri for fibromyalgipasienter. Sykdommen er ikke nødvendigvis kommet for å bli, sier Anne Marit Mengshoel.

Mengshoel er professor emerita ved avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun har forsket på fibromyalgi i flere ti-år.  Da hun undersøkte hvordan det gikk med pasientene som hadde deltatt i studiene hennes, viste det seg at nesten 10 prosent hadde blitt friske igjen. Hva kan vi lære av disse pasientene? 

Dette er fibromyalgi

Mengshoel understreker at det ikke er noen oppskrift på å bli frisk, men det er likevel noen likhetstrekk blant pasientene som har blitt enten smertefri, eller langt på vei symptomfri.
Det skal vi komme tilbake til, men først litt om diagnosen:

Fibromyalgi er en sykdom hvor det sentrale symptomet er vedvarende smerter i store deler av kroppen.

Årsakene til fibromyalgi er bare delvis forstått, men ved objektive tester hos fibromyalgipasienter har man funnet unormale biokjemiske, metabolske og immunregulerende funn.

Diagnosen er definert etter bestemte kriterier, og kriteriene krever utbredte smerter med varighet i minst 3 måneder.

Det er nå enighet om at et av kravene til diagnosen fibromyalgi er at smerten skal ha utbredelse over det meste av kroppen. Man bruker ikke lenger telling av ømme punkter for å stille diagnosen.

Den dominerende plagen er de kroniske smertene som oppleves som en dyp, borende eller brennende verk i store muskelgrupper i nakke, rygg, seteparti eller armer/ben. Smerten varierer ofte litt fra dag til dag både når det gjelder intensitet og hvor det er verst.

Neste side