Informasjon

Blir beroliget av å lese om sykdom på nettet

I følge en artikkel i danske Ugeskrift for Læger, bruker 60 prosent av danskene internett når de leter etter helseinformasjon. Men legen er fortsatt den viktigste kilden, og mange bruker det de finner på nett i forbindelse med en konsultasjon hos legen.

Hver fjerde danske har i følge Ugeskriftet1 opplevd å bli beroliget etter å ha lest om sykdommer på internett. Det er tre ganger så mange som dem som har opplevd å bli bekymret.

Ga mot til å endre vaner

44 prosent synes internett er en viktig eller meget viktig kilde til helseinformasjon, og 60 prosent hadde brukt internett til å finne helseinformasjon. 10 prosent bruker nettet minst en gang i uken til å finne slik informasjon, og 30 prosent bruker det de finner der i forbindelse med en konsultasjon hos legen.

I tillegg oppga 20 prosent at helserelaterte nettsider ga dem mot til å endre kost- eller andre livsstilsvaner.

Tre prosent endret medisininntak

Men ikke alt er like positivt. For hele tre prosent har endret medisininntaket sitt på grunnlag av informasjon de har funnet på nettet - uten å ta opp dette med legen sin.

Legen er fortsatt den viktigste kilden til informasjon om helse, nummer to på listen er folk i omgangskretsen, mens internett havner på en tredjeplass.

Norskledet prosjekt

De som bruker nettet mest til å finne helseinformasjon er personer med høy utdannelse, kvinner, personer med dårlig helse, og personer som har barn.

Informasjonen er basert på en spørreundersøkelse med 1000 tilfeldig utvalgte dansker i alderen 15-80 år. Spørreundersøkelsen er en del av et EU-finansiert prosjekt som ledes av Nasjonalt (norsk) senter for telemedisin. De samme undersøkelsene er også gjennomført i Norge, Polen, Latvia, Tyskland, Portugal og Hellas.

60 prosent også i Norge

Den norske delen av spørreundersøkelsen ble gjennomført i oktober 2005, der 1000 personer over 15 år ble intervjuet.

I følge en artikkel2 som ble publisert ved Nasjonalt senter for telemedisin i desember 2006, er leger og helsepersonell de viktigste kildene til helseinformasjon også i Norge. Bruk av internett til å finne helseinformasjon øker raskt, og ca. 60 prosent av norske brukere har brukt nettet for å finne helseinformasjon.

23 prosent har blitt beroliget

Her til lands har 23 prosent blitt beroliget av informasjon de har funnet på nettet, mens 10 prosent har blitt bekymret. Informasjonen brukes som et supplement i forbindelse med en legekonsultasjon. Det vil si at vi enten bruker helseinformasjonen til å forberede oss før timen, eller til å lese mer etter konsultasjonen.

Det som kjennetegner nordmenn som vurderer internett som en viktig kilde til helseinformasjon er at de er unge, bor i byer, har lang utdannelse og ofte er pårørende til noen som er langtidssyke eller uføre. I tillegg går de selv oftere til legen enn gjennomsnittet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Voss H. Lolan Ravn B. Ugeskr Læger 2007; 169: 2318.
  2. Nasjonalt senter for telemedisin: 2006. Nyhetsbrev nr. 4.