Nyhetsartikkel

Finner ingen sammenheng mellom lykke og god helse

Dette er en god nyhet til grinebiteren.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

”Håper lykken vil gro som graset bak do,” heter det i diktet. At lykke blir sett på som næringsgivende gjødsel til et langt og godt liv, er kanskje ikke så rart. Men vitenskapen er ikke enstemmig enig i at det skal ha noe å si for helsa generelt.

Selv om tidligere forskning har antydet at et lykkelig liv kan påvirke levealderen positivt, viser nå en ny studie publisert i tidsskriftet the Lancet, at lykke i seg selv har ingen direkte innvirkning på dødelighet.

En million britiske kvinner er involvert i studien. Kvinnene ble fulgt opp i en tiårsperiode. De måtte svare på spørreskjemaer om hvor ofte de følte seg glad, avslappet, stresset og kontrollert. De ble også bedt om å gi informasjon om egen helse som høyt blodtrykk, diabetes, astma, leddgikt, depresjoner og angst.

Ingen direkte sammenheng

Ulykkelig

Forskerne bak denne Lancet-publiserte studien mener at koblingen mellom mistrivsel og dårlig helse er et resultat av at tidligere studier har blandet årsak og virkning: at livstruende dårlig helse kan føre til mistrivsel og at det å være ulykkelig derfor blir koblet til økt dødelighet. Blant annet har røykere, i store befolkningsstudier, en tendens til å beskrive seg selv som mindre lykkelig enn ikke-røykere.

Men etter å ha tatt hensyn til dårlig helse, røyking og andre livsstilsfaktorer, klarte ikke forskerne å se at det å være ulykkelig i seg selv var forbundet med økt dødelighet. Mistrivsel og stress ble altså ikke forbundet med økt risiko for sykdom.

Forskerne konkluderer dermed med at det å være ulykkelig, ikke i seg selv påvirker helse direkte. Men å være ulykkelig kan gjøre skade på andre måter, som å begå selvmord, utvikle alkoholisme eller annen type farlig adferd.

Ønsker mer lykke-forskning

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I en lederartikkel i the Lancet påpeker Philipe de Souto Barreto at tidligere studier har sett en sammenheng mellom lykke og god helse – som altså denne aktuelle studien avfeier. Blant annet er det tidligere sett en sammenheng mellom rapportert lykke og bedre hjertehelse.

Han skriver i lederartikkelen at forskning på lykke av eldre voksne bør fokusere på andre aspekter enn dødelighet. For eksempel finnes et viktig gap i kunnskapen om potensielle sammenhenger mellom lykke og forekomsten av kognitiv svikt og demens. Han spør: Er lykke forbundet med sunn livsstil, som for eksempel mosjon og ikke-røyking, som i sin tur er beskyttende faktorer mot demens? I så fall er det plausibelt å foreslå at lykke kan være forbundet med en redusert risiko for demens. Videre mener han det er interessant å se på lykke i kritiske perioder i livet, som i barndommen, og hvordan dette kan ha viktige konsekvenser for helse i voksen alder.

Dette er en studie som ikke kan påvise sammenhenger. Men at så mange deltagere er inkludert i forskningen, er en styrke.

Kilder

Referanser

  1. Liu B, Floud S, et.al. Does happiness itself directly affect mortality? The prospective UK million study.. The Lancet 2015.