Nyhetsartikkel

Finner ingen sammenheng mellom lykke og god helse

Dette er en god nyhet til grinebiteren.

”Håper lykken vil gro som graset bak do,” heter det i diktet. At lykke blir sett på som næringsgivende gjødsel til et langt og godt liv, er kanskje ikke så rart. Men vitenskapen er ikke enstemmig enig i at det skal ha noe å si for helsa generelt.

Selv om tidligere forskning har antydet at et lykkelig liv kan påvirke levealderen positivt, viser nå en ny studie publisert i tidsskriftet the Lancet, at lykke i seg selv har ingen direkte innvirkning på dødelighet.

En million britiske kvinner er involvert i studien. Kvinnene ble fulgt opp i en tiårsperiode. De måtte svare på spørreskjemaer om hvor ofte de følte seg glad, avslappet, stresset og kontrollert. De ble også bedt om å gi informasjon om egen helse som høyt blodtrykk, diabetes, astma, leddgikt, depresjoner og angst.

Ingen direkte sammenheng

Ulykkelig

Forskerne bak denne Lancet-publiserte studien mener at koblingen mellom mistrivsel og dårlig helse er et resultat av at tidligere studier har blandet årsak og virkning: at livstruende dårlig helse kan føre til mistrivsel og at det å være ulykkelig derfor blir koblet til økt dødelighet. Blant annet har røykere, i store befolkningsstudier, en tendens til å beskrive seg selv som mindre lykkelig enn ikke-røykere.

Men etter å ha tatt hensyn til dårlig helse, røyking og andre livsstilsfaktorer, klarte ikke forskerne å se at det å være ulykkelig i seg selv var forbundet med økt dødelighet. Mistrivsel og stress ble altså ikke forbundet med økt risiko for sykdom.

Forskerne konkluderer dermed med at det å være ulykkelig, ikke i seg selv påvirker helse direkte. Men å være ulykkelig kan gjøre skade på andre måter, som å begå selvmord, utvikle alkoholisme eller annen type farlig adferd.

Ønsker mer lykke-forskning

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I en lederartikkel i the Lancet påpeker Philipe de Souto Barreto at tidligere studier har sett en sammenheng mellom lykke og god helse – som altså denne aktuelle studien avfeier. Blant annet er det tidligere sett en sammenheng mellom rapportert lykke og bedre hjertehelse.

Han skriver i lederartikkelen at forskning på lykke av eldre voksne bør fokusere på andre aspekter enn dødelighet. For eksempel finnes et viktig gap i kunnskapen om potensielle sammenhenger mellom lykke og forekomsten av kognitiv svikt og demens. Han spør: Er lykke forbundet med sunn livsstil, som for eksempel mosjon og ikke-røyking, som i sin tur er beskyttende faktorer mot demens? I så fall er det plausibelt å foreslå at lykke kan være forbundet med en redusert risiko for demens. Videre mener han det er interessant å se på lykke i kritiske perioder i livet, som i barndommen, og hvordan dette kan ha viktige konsekvenser for helse i voksen alder.

Dette er en studie som ikke kan påvise sammenhenger. Men at så mange deltagere er inkludert i forskningen, er en styrke.

Kilder

Referanser

  1. Liu B, Floud S, et.al. Does happiness itself directly affect mortality? The prospective UK million study.. The Lancet 2015.