Nyhetsartikkel

Flere med streptokokk A infeksjoner

I høst er det observert en uvanlig økning i antall tilfeller med gruppe A streptokokkinfeksjoner, blant annet i Norge, England og Nederland.

Gruppe A streptokokkinfeksjoner (GAS-infeksjoner) har en utpreget sesongvariasjon med flest tilfeller utover vinteren og våren da det kan forekomme små, lokale epidemier1. Den siste tiden har det blitt registrert en økning i antall meldte tilfeller av skarlagensfeber i Norge2. De fleste er barnehagebarn og barn i småskolen. I England har man også sett en uvanlig økning i forekomsten av GAS-infeksjoner i høst - med en nær 4-dobling av antall meldte tilfeller3. I England har mange blitt alvorlig syke, og 13 barn under 15 år er døde siden september. Også andre land melder om økning i antall tilfeller med streptokokk-infeksjoner blant barn.

En teori er at mangel på eksponering for gruppe A streptokokker under nedstengningen under pandemien har ført til at unge barn mangler immunitet mot bakterien. Manglende eksponering antas også å være forklaringen på økningen i tilfeller av influensa, vannkopper og RS-virus. Det er foreløpig uklart om dette er årsaken. En annen teori er at en mer virulent variant av bakterien har utviklet seg.

Helsemyndighetene i blant annet Norge og Nederland ber foreldre om å ha lav terskel for å gå til lege. Og allmennlegene oppfordres til å behandle mistenkte tilfeller med strep A-hals med antibiotika tidlig i håp om å begrense spredningen av infeksjonen. Så langt har det ikke vært dødelige tilfeller av streptokokkinfeksjon blant barn i Norge siste halvår.

Vanligvis presenterer en GAS-infeksjon seg som en mild sår hals, en strephals, eller hudinfeksjon. I noen tilfeller kan det føre til skarlagensfeber som typisk rammer unge skolebarn og er karakterisert ved sår hals, høy feber, "bringebærtunge", hudutslett og avbleking rundt munnen. GAS-infeksjoner kan behandles med penicillin.

I sjeldne tilfeller kan strep A føre til alvorligere invasive GAS-infeksjoner, særlig blant de med svekket immunsystem, som meningitt, toksisk sjokksyndrom og nekrotiserende fasciitt. I eldre tider før man behandlet med antibiotika, var det vanlig med komplikasjoner som nyrebetennelse og giktfeber.

Dersom forklaringen på denne økningen i GAS-infeksjoner skyldes den sosiale distanseringen under pandemien, er håpet at situasjonen vil vende tilbake til den normale sesongvariasjonen i løpet av de kommende årene3. At eksponerte barn bygger opp igjen sin naturlige immunitet mot bakterien.

Kilder

Referanser

  1. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 18.06.2019. www.fhi.no
  2. Grimstad T, Kvalvik Henriksen T, Kjellstadli Korsnes M. Utbrudd av skarlagensfeber: – Legevakta blir nedrent av syke barn. NRK.no. Publisert 8. desember 2022. www.nrk.no
  3. Ledford H. Why is strep A surging — and how worried are scientists? Nature News. Published 09 December 2022. www.nature.com