Nyhetsartikkel

Flere rammes av brystkreft

På verdensbasis er trenden slik at stadig flere kvinner rammes av brystkreft. For 30 år siden var 65 prosent av kvinnene som fikk brystkreft fra vestlige land. I 2010 er 50 prosent av kvinnene som rammes fra utviklingsland.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

På verdensbasis har antallet kvinner som rammes av brystkreft nesten blitt tredoblet i løpet av de siste 30 årene. Dette ifølge en systematisk gjennomgang som ble forhåndspublisert på nett i The Lancet i september 20111.

Forfatterne har samlet inn data fra over 300 kreftregistre i 187 land, i perioden 1980-2010. De har undersøkt forekomst og død av brystkreft og livmorhalskreft for kvinner over 15 år.

76 prosent fra utviklingsland

Tall fra 1980 viste at 641 000 kvinner ble rammet av brystkreft det året. I 2010 hadde dette antallet økt til 1 643 000 kvinner - en økning på i gjennomsnitt 3,1 prosent i året. I 1980 døde 250 000 kvinner av brystkreft. I 2010 døde 425 000 kvinner av brystkreft. Av disse var 68 000 kvinner i alderen 15-49 år fra utviklingsland.

Tilfeller med livmorhalskreft har ikke økt like kraftig. Det økte fra 378 000 nye sykdomstilfeller i 1980, til 454 000 tilfeller i 2010. Dødsfall forårsaket av livmorhalskreft har gått ned i samme periode, men fortsatt døde 200 000 kvinner av denne kreftsykdommen i 2010. 46 000 av disse var kvinner i alderen 15-49 år som levde i utviklingsland. 76 prosent av tilfellene med livmorhalskreft oppstår i utviklingsland.

Les også vår pasientinformasjon Kreft i livmorhalsen.

Ikke samme muligheter

Økningen kommer delvis av at det i dag er flere kvinner i den aldersgruppen som rammes av kreft. Sannsynligvis spiller også andre faktorer som livsstil og kosthold en rolle. I 1980 kom 65 prosent av alle som ble rammet av brystkreft fra vestlige land. I 2010 var denne andelen redusert til 50 prosent.

I dag er dødeligheten på grunn av brystkreft eller livmorhalskreft i utviklingsland, over dobbelt så høy som dødeligheten av bryst- eller livmorhalskreft i vestlige land. Mye av årsaken til dette er at kvinner i vestlige land har tilgang på masseundersøkelser (screening), medisiner og vaksinasjon, mens kvinner i fattige land ikke har samme mulighet, skriver forfatteren av en kommentarartikkel2 som er publisert i samme utgave av The Lancet.

Dermed bør større tiltak for å redusere denne sykdomsbyrden være viktige globale helseprioriteringer, skriver forfatterne av den systematiske analysen. Samtidig påpeker de at økningen av bryst- og livmorhalskreft ofte neglisjeres av helsemyndighetene i mange utviklingsland.

Screening, behandling og vaksiner er effektivt

Dokumentasjon viser at masseundersøkelser og behandling av brystkreft er effektivt. Det er også HPV-vaksine mot livmorhalskreft. Dette, sammen med tobakkskontroll, er blant de fremste og mest økonomiske strategier for kreftkontroll, skriver forfatterne.

Det har vært en rekke diskusjoner rundt bruk av masseundersøkelser i form av mammografi de senere årene. Det kan du lese mer om her: Falske diagnoser og overdiagnostikk etter mammografi

Kilder

Referanser

  1. Forouzanfar MH, Foreman KJ, Delossantos AM, Lozano R, Lopez AD, Murray CJL, Naghavi M. Breast and cervical cancer in 187 countries between 1980 and 2010: a systematic analysis. Lancet 2011; Forhåndspublisert på nett, september: . www.thelancet.com
  2. Coebergh JW. What global protection against women's cancers?. Lancet 2011; Forhåndspublisert på nett, september: . www.thelancet.com