Nyhetsartikkel

Flere tilfeller av polio i rammede land

Verdensomspennende vaksinasjonskampanjer for å bekjempe polio har ført til at sykdommen nesten er utryddet. Nå har begrensninger eller stans av disse kampanjene ført til en rekke nye tilfeller av sykdommen.

I mai 2014 publiserte Verdens Helseorganisasjon en erklæring om at poliosituasjonen er en internasjonal fare for folkehelsen. Polio rammer først og fremst barn under fem år.

Polio (poliomyelitt) er påvist i blant annet Syria, Afghanistan, Nigeria og Pakistan, og det meldes om stadig nye tilfeller. Hovedårsaken til at dette skjer, er at vaksinasjonsprogrammene har blitt begrenset eller stanset - blant annet på grunn av krig. Innbyggerne i land som er rammet av sykdommen, må vise frem vaksinasjonskort før de reiser utenlands.

Ikke fare for utbrudd i Norge

- Verdens helseorganisasjons råd er først og fremst rettet mot de landene som har polio, og fokuserer på nødvendige tiltak for å hindre fortsatt spredning. Det er ikke et "Varsko - nå kommer polio til resten av verden", sier Hanne Nøkleby, som er fagdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Les også vår pasientinformasjon om poliomyelitt.

I Norge er vaksinasjonsdekningen ved polio god - 91-95 prosent i de ulike aldersgruppene som tilbys poliovaksine, lar seg vaksinere. Sjansen for at polio skal spre seg til Norge, er uansett svært liten. Men det har skjedd at smitte har blitt brakt tilbake til land som har vært poliofri i mange år. Dette skjedde blant annet i 2011, da et virus fra Pakistan førte til et mindre utbrudd i Kina.

Nesten utryddet i 2013

Hanne Nøkleby, fagdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Foto: Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Hanne Nøkleby, fagdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Foto: Nasjonalt Folkehelseinstitutt

- Sykdommen kan spre seg til andre land i nærheten av de som er rammet. Land som har dårlig vaksinasjonsdekning, og særlig de som har interne stridigheter som vanskeliggjør vaksinering. Det er særlig aktuelt i Afrika. Det er også en viss risiko for at enkelttilfeller kan dukke opp i andre deler av verden, men det er ikke risiko for større utbrudd, sier Nøkleby.

Etter utviklingen av vaksine mot polio i 1956, er sykdommen utryddet i industrialiserte land, men sykdommen eksisterer fortsatt i noen få land. I 1988 vedtok Verdens Helseorganisasjon en plan for global utryddelse av polio med intensiverte vaksinasjonsprogram og overvåkning av sykdom og virus. Fra 1988 til 2013 har dette arbeidet redusert antall tilfeller med polio med 99 prosent på verdensbasis.

Les også: Har spart mer enn fem millioner barn og unge fra lammelser

- Kan en som har vært vaksinert som barn, men ikke er revaksinert i voksen alder, være smittebærer?

- Ja. Poliovaksine gir langvarig beskyttelse mot sykdom, men beskyttelsen mot å bære viruset i tarmen varer mye kortere. Derfor kan personer som er vaksinert for flere år siden, bære og skille ut virus, hvis de først får det i seg, sier Nøkleby.

En kan smitte mange

- Hvilken fare utgjør en poliosmittet i land hvor vaksinasjoner nå saboteres? Hvor mange kan potensielt smittes av en enkelt smittebærer?

- Hvor mange som kan smittes, avhenger av mange ting. Smittemåten for polio er i hovedsak via avføring. Noe av smitten skjer fra person til person (blant annet på grunn av dårlig håndhygiene), men den virkelig store utbruddsrisikoen er hvis matvarer eller drikkevann forurenses. I områder der kloakk og drikkevann ikke er tilstrekkelig adskilt, er risikoen for store utbrudd aller størst. Derfor er svaret ganske enkelt "mange" hvis infrastrukturen er dårlig og vann eller mat blir forurenset. Men det er ikke vanlig å bære viruset lenge, så hvis slike ting er under kontroll, og det er muligheter for og forståelse for god personlig hygiene, er smitterisikoen egentlig liten, sier Nøkleby.

Få får alvorlige symptomer

Hun påpeker også at det bare er et fåtall av de som smittes med polio, som får lammelser eller andre alvorlige symptomer.

- Verdens helseorganisasjon sier at ca. 1 av 200 som smittes med polio får hjernehinnebetennelse eller lammelser. Men risikoen for alvorlige symptomer varierer med alderen fra ca. 1 av 100 hos tenåringer og voksne, ned mot så lite som 1 av 1000 småbarn. De øvrige får lette, uspesifikke eller ingen symptomer - de har bare viruset i tarmen i en kort periode. Derfor vil det mest sannsynlig være veldig få som får polio med lammelser, selv om en person sprer smitte. Men risikoen er at smitten kan føres videre, uten at sykdommen oppdages. Det er det man regner med at har skjedd i Israel, der det gjentatte ganger er funnet poliovirus i kloakken det siste året, selv om ingen har fått diagnosen polio, sier Nøkleby.