Nyhetsartikkel

Flere voksne og færre barn dør i sykkelulykker i USA

Ifølge en amerikansk rapport har antall barn på sykkel som dør i ulykker der et motorkjøretøy er involvert, blitt kraftig redusert de siste 38 årene. Samtidig har tilsvarende dødsulykker blant voksne syklister, økt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Rapporten, som ble publisert i CDCs Morbidity and Mortality Weekly Report i august 20151, hadde sett på ulykker der syklister døde i et sammenstøt som inkluderte et motorkjøretøy i perioden 1975-2012.

87 prosent var menn

Nasjonale kollisjonsdata ble brukt som bakgrunn for rapporten. Her fant de at dødsfallene ved slike ulykker ble redusert med 44 prosent i perioden. Den bratteste nedgangen var blant barn under 15 år. Tidligere var det mer enn fire ganger så mange barn som døde i slike ulykker, som voksne. Dette mønsteret ble endret i denne tidsperioden - antall barn som døde i slike ulykker ble redusert med 92 prosent. Dødsfallene blant voksne i alderen 35-74 år økte i samme periode, og størst var økningen blant voksne i 35-54 års alder.

Totalt var det seks ganger flere menn enn kvinner som døde i slike ulykker. I 2012 var 87 prosent av syklistene som døde i sammenstøt med et motorkjøretøy, menn.

Hva slags kunnskap finnes det om tilsvarende ulykker i Norge? Vi har spurt seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Les mer om det her: Positivt, nødvendig og ganske farlig

Færre barn sykler - og flere menn

Forfatterne tror at det er mange faktorer som bidrar til at utviklingen er slik. Blant disse er omfanget av sykling, veiutforming, håndhevelse av trafikkregler, bruk av hjelm, sykkellys og reflekser, samt atferd blant bilister og syklister. I perioden 2000-2012 økte antallet personer som syklet til jobben i USA med 61 prosent. Mesteparten av økningen var det menn som sto for. Antall syklende kvinner i USA har på samme tid holdt seg stabilt, mens det er færre barn under 15 år som sykler. At færre barn dør i denne type ulykker, kan derfor like gjerne knyttes opp mot at færre sykler, som at veiforholdene er bedre. Økt bruk av hjelm spiller også inn.

Rapporten påpeker at det er viktig å bidra til offentlige helsemål om å øke fysisk aktivitetsnivå, og befolkningens interesse av alternativer til bilbruk. Dette krever ytterligere fokus på trygge sykkelforhold. En vanlig oppfatning om at sykling er utrygt, kan bidra til at færre sykler, og slik redusere muligheter for fysisk aktivitet - særlig blant kvinner og barn.

Kilder

Referanser

  1. Bicyclist Deaths Associated with Motor Vehicle Traffic — United States, 1975–2012: Morbidity and Mortality Weekly Report www.cdc.gov