Intervju

Fordeler og ulemper med legetime på video

Timer hos legen som foregår på video, kan være både effektive og målrettede. Men ikke alle timer passer å ta på video, og mange leger frykter at de skal gå glipp av viktig tilleggsinformasjon.

I mars 2023 ble en studie som handlet om norske fastlegers erfaringer med videokonsultasjoner (legetimer på video) publisert i tidsskriftet Journal of Medical Internet Research1. Målet med studien var å se på fordeler og ulemper med legetimer som foregår via video, og hvordan dette påvirker arbeidshverdagen til legene.

Studien ble gjort i de første ukene samfunnet ble nedstengt under Covid-19 pandemien. Mange leger ble da kastet ut i en ny hverdag der legetimer uten fysisk oppmøte ble brukt for alle mulige problemstillinger.

Forskningen er en del av et større forskningsprosjekt om e-konsultasjoner med fastlegen. I e-konsultasjoner inngår legetimer på video, telefon og tekst/meldinger.

– Vi er nå midt inne i et digitalt skifte i medisinen. Det er ingen vei tilbake. Noen kaller det et paradigmeskifte, sier Børge Lønnebakke Norberg. Han er førsteforfatter av den aktuelle studien, fastlege i Trondheim, forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) og lektor ved NTNU. Disse institusjonene er nå en del av et større forskningsprosjekt om e-konsultasjoner med fastlegen. I e-konsultasjoner inngår legetimer på video, telefon og tekstkonsultasjoner.

Bruk av video under pandemien

Like før pandemien startet var Lønnebakke Norberg og kollegaene klare til å starte en studie om pasienters bruk av smartklokker. Den skulle sendes ut til alle landets fastleger. Så slo pandemien til. Forskerne ble da enige om at legers bruk og erfaringer med videokonsultasjoner var et mer spennende og aktuelt forskningsområde. 

– Det var et stort behov for å dokumentere ulike sider ved videokonsultasjoner. Vi klarte i løpet av få dager å sende ut en e-post med invitasjon til studien til så og si alle allmennleger i Norge, sier Lønnebakke Norberg.

Hele 26 prosent av legene svarte på spørreundersøkelsen. Svarene viste at 63 prosent brukte digitale konsultasjoner, altså timer på video, telefon eller i tekstform. Tallene tyder på at omtrent en av tre av disse var video.

Neste side