Intervju

Fordeler og ulemper med legetime på video

Kortere og enklere

Blant de viktigste funnene i studien var at timer på video ble både kortere og enklere enn de var ved fysisk oppmøte. Legene opplevde at timer på video og telefon var mer effektive, og at arbeidsdagen endret seg. Legene kunne styre arbeidsdagen bedre, men opplevde paradoksalt nok mer kveldsarbeid.

– Den virkelig negative siden var at timer på video ga mindre mulighet til å gå i dybden på ulike tema. Legene ble redde for å overse potensielt alvorlig sykdom, sier Lønnebakke Norberg.

I dag har mange fastleger tatt pause eller redusert bruken av videokonsultasjoner.

Lønnebakke Norberg anslår at en til to prosent av alle legetimer nå foregår på video.

– Mange bruker heller telefon. Det gir mange av de samme fordelene som video, men går enda fortere på grunn av enklere logistikk, sier han.

Han tror at bruken av videokonsultasjoner vil øke igjen når de ulike pasientjournalene kommer med en helintegrert videotjeneste, der pasienten til enhver tid vil være bare "ett klikk unna". Da vil tjenesten bli langt enklere å bruke.

Forrige side Neste side