Intervju

Fordeler og ulemper med legetime på video

Bedre kontakt med sårbare grupper

Legene som deltok i studien, oppga at de fikk bedre kontakt med visse typer sårbare pasientgrupper gjennom timer på video. Dette var pasienter med depresjon, angst, eller grupper som av andre grunner ikke våget å oppsøke lege til vanlig time.

– Det opplevde mange leger som veldig nyttig. Enkelte mener at de fikk reddet folk fra selvmordsforsøk gjennom slike timer, sier han.

For andre grupper var mangel på digital kompetanse en barriere. Endel eldre pasienter og pasienter med for eksempel utviklingshemming, kunne miste muligheten til konsultasjon dersom tilbudet de fikk var time på video.

– Legene frykter at de som har mest behov for legehjelp, kan få dårligere helsetjeneste, mens de som er digitalt kompetente og ressurssterke, får et bedre tilbud, sier Lønnebakke Norberg.

Forrige side Neste side