Intervju

Fordeler og ulemper med legetime på video

Viktig å finne ut av

– Det digitale skiftet i medisinen innebærer mange nye muligheter. Men når skal telefon eller video brukes fremfor en vanlig legetime med oppmøte? Når er det trygt? Iblant skjer jo utilsiktede hendelser, og kvaliteten i tjenesten er noe som opptar norske fastleger. Det er derfor ekstra viktig å finne ut av dette, slik at fremtidens bruk blir trygg og effektiv, sier Lønnebakke Norberg.

Legene som er spurt i de aktuelle studiene, tror at 20 til 30 prosent av legetimene vil være digitale om noen år. 

– Vi er ikke langt unna det målet, men rent faglig vil man nok øke kvaliteten i tjenesten som helhet, om en del telefoner blir erstattet med video. Men vi tror at en betydelig andel av timene vil foregår på tekst, telefon eller video i fremtidens fastlegeordning.

– Vil det frigi mer tid for legene?

– Man skulle tro det. Det går fortere og er mer effektivt. Men mange leger spør seg om terskelen for å kontakte legen blir lavere. Om det blir så lettvint at man kanskje tar kontakt om problemer som tidligere ikke har nådd legekontoret. Dette kan gå på bekostning av de som er alvorlig syke og ikke når frem. Da blir det ikke bedre, sier han.

Forrige side Neste side