Intervju

Foreldres BMI har stor innvirkning på barnas vekt i tenårene

Foreldre har stor betydning for barnas vekt i tenårene. Det viser doktorgradsarbeidet til Marit Næss ved HUNT forskningssenter, NTNU.

Hvordan påvirker mors og fars vekt, livsstil og genetikk vekta til sine tenåringsbarn?

Dette har Marit Næss ved HUNT forskningssenter undersøkt i sitt doktorgradsarbeid. Næss disputerte i april 2019.

Foreldrenes betydning

Overvekt er en stor helseutfordring både i Norge og i mange andre land.

Vi vet fra tidligere studier at overvekt i barndommen øker risikoen for overvekt i voksen alder. Og at overvekt og fedme er nært knyttet til utvikling av ulike sykdommer - som diabetes type 2, ulike hjerte- og karlidelser og enkelte kreftformer.

Næss har ønsket å få mer kunnskap om foreldrenes betydning for barnas vekt i tenårene. Hun har derfor undersøkt hva foreldrenes egen vekt og hva endring av foreldrenes vekt og fysisk aktivitet under barnas oppvekst har hatt å bety for barnas BMI. Hun har også undersøkt betydningen av foreldrenes genetiske disposisjon for fedme.

Til dette har Næss brukt data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT): hun har inkludert ungdommer som deltok i Ung-HUNT1, 2 eller 3 (1995–97, 2000–01, 2006–08), og sammenlignet dette med data fra deres foreldre som deltok i HUNT2 (1995–97) og HUNT3 (2006–08).

9000 ungdommer deltok i Ung-HUNT1.

Dataene om ungdom og foreldre ble koblet i etterkant.
- Å få økt kunnskap om foreldrenes betydning for barnas vekt i tenårene er viktig for å se sammenhengene og for å vite hvor man skal sette inn intervensjonene, sier Næss.

Neste side