Intervju

Foreldres BMI har stor innvirkning på barnas vekt i tenårene

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Familieprosjekt

Funnene til Næss er samlet i tre artikler. Den første ble publisert i det medisinske tidsskriftet PLOS one i 2016.
I denne studien undersøkte hun foreldrenes BMI og midjemål og sammenlignet med barnas BMI og midjemål i ungdomstida.

- Hvis begge foreldrene var overvektige, hang dette sterkt sammen med egne barns overvekt: Denne sammenhengen var dobbel så sterk sammenlignet med i familier der kun én av foreldrene var overvektige. Sammenhengen var like sterk for gutter og jenter, forteller Næss.

Betydningen foreldres overvekt har på barna var omtrent den samme ved Ung- HUNT1 og Ung-HUNT3.

- Jeg så det samme i forhold til midjemål: Hvis begge foreldrene har et midjemål over det som er anbefalt, er sannsynligheten større for at ungdommene deres har det samme, sier hun.
- Jeg konkluderer med at det blir viktig at forebyggings ses på i et familieperspektiv: Hele familien må inkluderes når overvekt skal forebygges, sier Næss.

Forrige side Neste side